DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.4.2017.125051

Національні особливості калібрування

Володимир Станіславович Єременко, Валентин Михайлович Мокійчук, Олена Альфредівна Рамазанова-Стьопкіна, Олександр Олександрович Редько

Анотація


Розглядаються актуальні питання калібрування випробувального обладнання та вимірювальних приладів, що
виникають під час лабораторної діяльності відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.
Наводяться джерела неточностей та різної інтерпретації поняття “калібрування” і звітності про її результати,
обґрунтовано та запропоновано шляхи вирішення проблем, пов’язаних із практичним калібруванням.
Показано приклади необґрунтованого застосування вимог щодо калібрування допоміжного обладнання лабора-
торій (термостатів, холодильників тощо). Показано принципову відмінність обчислення невизначеності вимірювання
під час калібрування і невизначеності результату вимірювання засобом вимірювальної техніки (ЗВТ), який підлягає
калібруванню. Наведені міркування щодо оптимального вибору співвідношення точнісних характеристик еталонів
та ЗВТ, які підлягають калібруванню.
Показано необхідність розроблення документів, які б роз’яснювали та усували наявні сьогодні розбіжності
в інтерпретації поняття, процесу та оформлення результатів калібрування.

Ключові слова


Акредитація; калібрування; ISO 17025; оцінювання відповідності; невизначеність вимірювання; під час калібрування; еталон

Повний текст:

PDF

Посилання


Document by European co-operation for Accreditation EA‑4/02. Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration. EA Laboratory Committee, 2013. 75 p. Available at: http://european-accreditation.org/publication/ea‑4-02-m-rev01—september‑2013 (accessed 18 October 2013).

National standard of Ukraine DSTU ISO/IEC 17025:2006. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2005, IDT). Kyiv, Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2007. 26 p. (in Ukrainian).

Law of Ukraine “On Metrology and Metrological Activity”. Statement from the Verkhovna Rada, 2014, no. 30, p.1008 (in Ukrainian).

Document by Joint Committee for Guides in Metrology 200:2008. International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM). JCGM/WG 2, 2008. 104 p. (Russ. ed.: Alexandrov V., Zhagora N., Chunovkina A. and etc. Mezhdunarodnyiy slovar po metrologii — osnovnyie i obschie ponyatiya i sootvetstvuyuschie terminyi. St. Petersburg, NPO “Professional”, 2010. 82 p.).

State standard of Ukraine 2681–94. Metrology. Terms and definitions. Kyiv, Derzhstandart Ukrayiny, 1994. 72 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


EA 4/02 M: 2013. Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration. Sep. 2013 rev. 01. EA Laboratory Committee, 2013. 75 p. URL: http://www.european-accreditation.org/publication/ea 4-02-m-rev01—september 2013

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT). Київ, 2007. 26 с.

Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України. Відомості Верховної Ради. 2014. № 30. Ст. 1008.

JCGM 200:2008. Международный словарь по метрологии: основные и общие понятия и соответствующие термины / пер. с англ. и фр. / Всерос. науч. — исслед. ин-т метрологии им. Д. И. Менделеева, Белорус. гос. ин-т метрологии. Изд. 2-е, испр. СПб.: НПО “Профессионал”, 2010. 82 с.

ДСТУ 2681–94. Метрологія. Терміни та визна¬чення. Київ, 1994. 72 с.

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345