DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.3.2019.182209
Відкритий доступ Відкритий доступ  Обмежений доступ Доступ за передплатою

Основні результати додаткових звірень індуктивності GULFMET.EM-S4 для 10 та 100 mH на 1 kHz

Oleh Velychko, Sergiy Shevkun, Tetyana Gordiyenko

Анотація


Додаткове звірення регіональних метрологічних організацій (RМО) — це звірення, що зазвичай виконується RМО для задоволення конкретних метрологічних потреб, які не охоплюються ключовими звіреннями Консультативного комітету (CC) Міжнародного комітету з мір та ваг (CIPM) або RМО. Результатом Угоди про взаємне визнання CIPM (MRA) є міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості (CMC) учасників звірень і опубліковані CMC національних метрологічних інститутів (NМІ) у базі даних ключових звірень (KCDB) Міжнародного бюро мір та ваг (BIPM).

Надано коротку інформацію щодо ключових і додаткових звірень еталонів індуктивності, які проводились CC з електрики та RМО. Надано основні результати лабораторій NМІ-учасників додаткових звірень індуктивності GULFMET.EM-S4, які досліджують один і той же транспортабельний еталон індуктивності для 10 та 100 mH при 1 kHz. Наведено оцінку стандартного ефекту дрейфу та опорні значення додаткового звірення для дво- і тритермінального включення транспортабельного еталона індуктивності. Встановлено ступені еквівалентності та розширені невизначеності для всіх NМІ-учасників звірень. Пілотною лабораторією ДП “Укрметртестстандарт” (Україна) було встановлено простежуваність вимірювань індуктивності для кожного NМІ-учасника звірень.

З метою визначення узгодженості даних були розраховані En числа для кожного NМІ-учасника звірень GULFMET.EM-S4. Отримані результати для всіх NМІ-учасників звірень мають гарну узгодженість даних. Коротко надано процедуру пов’язування результатів додаткових звірень RМО. Надано пов’язані результати додаткових звірень COOMET.EM-S14 і GULFMET.EM-S4 для еталонів індуктивності. NМІ-учасники звірень можуть використати отримані результати для розроблення чи підтвердження своїх СМС.


Ключові слова


ефект дрейфу; індуктивність; додаткове звірення; опорне значення; транспортабельний еталон; ступінь еквівалентності

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bureau International des Poids et Mesures. Mutual Recognition of National Measurement Standards and of Calibration and Measurement Certificates issued by National Metrology Institutes (CIPM MRA 1999, revision 2003).

Velichko O. N. Traceability of measurement results at different levels of metrological work. Measurement Techniques, 2009, vol. 52, pp. 1242–1248. https://link.springer.com/article/10.1007/s11018-010-9428-7

Cox M. G. The evaluation of key comparison data: determining the largest consistent subset. Metrologia, 2007, vol. 44(3), pp. 187–200. doi: 10.1088/0026-1394/44/3/005 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/44/3/005

Elster C., Toman B. Analysis of key comparison data: critical assessment of elements of current practice with suggested improvements. Metrologia, 2013, vol. 50, pp. 549–555. doi: 10.1088/0026-1394/50/5/549 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/50/5/549

Velychko O. and Gordiyenko T. The estimation of the measurement results with using statistical methods. Journal of Physics: Conference Series, 2015, vol. 588, 012017. 6 p. doi: 10.1088/1742– 6596/588/1/012017 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/588/1/012017/meta

CIPM MRA-D 05. Measurement comparisons in the context of the CIPM MRA. 2016. 29 p. Available at: http://www.bipm.org/en/cipm-mra/cipm-mra-documents/

CООМЕТ R/GM/14:2016. Guidelines on COOMET key comparison evaluation. 17 p. Available at: http://www.coomet.org/DB/isapi/cmt_docs/2016/5/2BMD1O.pdf

CООМЕТ R/GM/19:2016. Guidelines on COOMET supplementary comparison evaluation. 5 p. Available at: http://www.coomet.org/DB/isapi/cmt_docs/2016/5/21XQGO.pdf

CIPM MRA-D 04. Calibration and Measurement Capabilities in the context of the CIPM MRA. Oct. 2013. 43 p. Available at: http://www.bipm.org/en/cipm-mra/cipm-mra-documents/

Velichko O. N. Calibration and measurement capabilities of metrological institutes: features of preparation, examination, and publication. Measurement Techniques, 2010, vol. 53(6), pp. 721–726. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11018-010-9567-x

Eckardt H. International Comparison of 10 mH Inductance Standards at 1 kHz. CCEM-K3. Final Report. CCEM WGKC/2001–15. PTB, 35, 2001.

Kölling A. Final report on EUROMET comparison EUROMET.EM-K3: a 10 mH inductance standard at 1 kHz. Metrologia, 2011, 48 (1A), 01008–01008. doi: 10.1088/0026-1394/48/1a/01008 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/48/1A/01008

Moreno J. A., Côté M., Koffman A. et. al. SIM. EM-K3 Key comparison of 10 mH inductance standards at 1 kHz. Metrologia, 2016, 53 (1A), 01002–01002. doi: 10.1088/0026-1394/53/1a/01002 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/53/1A/01002

Callegaro L. EUROMET.EM-S20: Intercomparison of a 100 mH inductance standard (Euromet Project 607). Metrologia, 2007, 44 (1A), 01002– 01002. doi: 10.1088/0026-1394/44/1a/01002 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/44/1A/01002

Dierikx E., Nestor A., Melcher J., Kölling A., Callegaro L. Final report on the supplementary comparison EURAMET.EM-S26: inductance measurements of 100 mH at 1 kHz (EURAMET project 816). Metrologia, 2012, 49 (1A), 01002– 01002. doi: 10.1088/0026-1394/49/1a/01002 Avaible at: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/49/1A/01002

Velychko O., Shevkun S. Final report on COOMET supplementary comparison of inductance at 10 mH and 100 mH at 1 kHz (COOMET.EM-S14). Metrologia, 2016, 53 (1A), 01009–01009. doi: 10.1088/0026-1394/53/1a/01009 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/53/1A/01009

Velychko O. Possibilities of Linking Results of Key and Supplementary Comparisons in Field of Electricity and Magnetism. Measurement, 2019, 144, pp. 167–172. Avaible at: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2019.05.048

Velychko O., Shevkun S., Bartholomew J., Alrobaish A. M. Final Report on GULFMET Supplementary Comparison of Inductance at 10 mH and 100 mH at 1 kHz (GULFMET.EM-S4). Metrologia, 2019, 56 (1A), 01013. doi: 10.1088/0026-1394/56/1A/01013 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/56/1A/01013


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Bureau International des Poids et Mesures. Mutual Recognition of National Measurement Standards and of Calibration and Measurement Certificates issued by National Metrology Institutes (CIPM MRA 1999, revision 2003).

Velichko O. N. Traceability of measurement results at different levels of metrological work. Measurement Techniques, 2009, vol. 52, pp. 1242–1248. https://link.springer.com/article/10.1007/s11018-010-9428-7

Cox M. G. The evaluation of key comparison data: determining the largest consistent subset. Metrologia, 2007, vol. 44(3), pp. 187–200. doi: 10.1088/0026-1394/44/3/005 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/44/3/005

Elster C., Toman B. Analysis of key comparison data: critical assessment of elements of current practice with suggested improvements. Metrologia, 2013, vol. 50, pp. 549–555. doi: 10.1088/0026-1394/50/5/549 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/50/5/549

Velychko O. and Gordiyenko T. The estimation of the measurement results with using statistical methods. Journal of Physics: Conference Series, 2015, vol. 588, 012017. 6 p. doi: 10.1088/1742– 6596/588/1/012017 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/588/1/012017/meta

CIPM MRA-D 05. Measurement comparisons in the context of the CIPM MRA. 2016. 29 p. Available at: http://www.bipm.org/en/cipm-mra/cipm-mra-documents/

CООМЕТ R/GM/14:2016. Guidelines on COOMET key comparison evaluation. 17 p. Available at: http://www.coomet.org/DB/isapi/cmt_docs/2016/5/2BMD1O.pdf

CООМЕТ R/GM/19:2016. Guidelines on COOMET supplementary comparison evaluation. 5 p. Available at: http://www.coomet.org/DB/isapi/cmt_docs/2016/5/21XQGO.pdf

CIPM MRA-D 04. Calibration and Measurement Capabilities in the context of the CIPM MRA. Oct. 2013. 43 p. Available at: http://www.bipm.org/en/cipm-mra/cipm-mra-documents/

Velichko O. N. Calibration and measurement capabilities of metrological institutes: features of preparation, examination, and publication. Measurement Techniques, 2010, vol. 53(6), pp. 721–726. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11018-010-9567-x

Eckardt H. International Comparison of 10 mH Inductance Standards at 1 kHz. CCEM-K3. Final Report. CCEM WGKC/2001–15. PTB, 35, 2001.

Kölling A. Final report on EUROMET comparison EUROMET.EM-K3: a 10 mH inductance standard at 1 kHz. Metrologia, 2011, 48 (1A), 01008–01008. doi: 10.1088/0026-1394/48/1a/01008 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/48/1A/01008

Moreno J. A., Côté M., Koffman A. et. al. SIM. EM-K3 Key comparison of 10 mH inductance standards at 1 kHz. Metrologia, 2016, 53 (1A), 01002–01002. doi: 10.1088/0026-1394/53/1a/01002 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/53/1A/01002

Callegaro L. EUROMET.EM-S20: Intercomparison of a 100 mH inductance standard (Euromet Project 607). Metrologia, 2007, 44 (1A), 01002– 01002. doi: 10.1088/0026-1394/44/1a/01002 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/44/1A/01002

Dierikx E., Nestor A., Melcher J., Kölling A., Callegaro L. Final report on the supplementary comparison EURAMET.EM-S26: inductance measurements of 100 mH at 1 kHz (EURAMET project 816). Metrologia, 2012, 49 (1A), 01002– 01002. doi: 10.1088/0026-1394/49/1a/01002 Avaible at: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/49/1A/01002

Velychko O., Shevkun S. Final report on COOMET supplementary comparison of inductance at 10 mH and 100 mH at 1 kHz (COOMET.EM-S14). Metrologia, 2016, 53 (1A), 01009–01009. doi: 10.1088/0026-1394/53/1a/01009 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/53/1A/01009

Velychko O. Possibilities of Linking Results of Key and Supplementary Comparisons in Field of Electricity and Magnetism. Measurement, 2019, 144, pp. 167–172. Avaible at: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2019.05.048

Velychko O., Shevkun S., Bartholomew J., Alrobaish A. M. Final Report on GULFMET Supplementary Comparison of Inductance at 10 mH and 100 mH at 1 kHz (GULFMET.EM-S4). Metrologia, 2019, 56 (1A), 01013. doi: 10.1088/0026-1394/56/1A/01013 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/56/1A/01013

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345