DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2020.204166
Відкритий доступ Відкритий доступ  Обмежений доступ Доступ за передплатою

Оцінювання невизначеності вимірювань методом ексцесів під час калібрування мір електричного опору за допомогою компаратора

Igor Zaharov, Olesia Botsiura, Valerii Semenikhin

Анотація


Наведено приклади застосування мір електричного опору в метрологічній практиці. Аналізуються існуючі методи їх калібрування. Встановлюється, що калібрування за допомогою компаратора є найбільш точним та поширеним методом калібрування мір електричного опору. Зазначається, що стандарт ISO/IEC 17025:2017 передбачає можливість включення в сертифікат калібрування висновку про відповідність засобу вимірювання метрологічним вимогам. Оскільки висновок про відповідність має прийматися з урахуванням зазначеної в сертифікаті розширеної невизначеності вимірювань, тому від достовірності її оцінювання буде залежати рівень ризику, пов’язаного із застосовуваним правилом прийняття рішення про відповідність. Пропонується оцінювати розширену невизначеність за допомогою методу ексцесів, який враховує закони розподілу вхідних величин.

Розглянуто модель передачі розміру одиниці опору при калібруванні мір електричного опору за допомогою компаратора. Наведено вираз для оцінювання значення вимірюваної величини. Складено модельне рівняння, записані формули для оцінювання стандартних невизначеностей вхідних величин за типом А і В та формула для оцінювання сумарної стандартної невизначеності. Описано процедуру оцінювання розширеної невизначеності вимірювань на основі методу ексцесів, складено бюджет невизначеності.

Наведено приклад оцінювання невизначеності вимірювань при калібруванні котушки електричного опору P321 за допомогою компаратора опору P3015. Оцінено значення опору котушки, що калібрується, сумарна стандартна та розширена невизначеності, коефіцієнт охоплення рівня довіри 0,9545. Показано збіг отриманих результатів із результатами, які отримані за допомогою методу Монте-Карло.

Ключові слова


міра опору; компаратор опору; калібрування; невизначеність вимірювання; бюджет невизначеності; метод ексцесів; метод Монте-Карло

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


DSTU GOST 8.237:2008 (GOST 8.237:2003, IDT). Single-value electrical resistance measures: Verification procedure, Kyiv, 2009. 25 p. (in Ukrainian).

ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. International Organization for Standardization, 2017. 38 p.

Zakharov I.P., Botsyura O.A. Calculation of Expanded Uncertainty in Measurements Using the Kurtosis Method when Implementing a Bayesian Approach. Measurement Techniques, 2019, vol. 62(4), pp. 327‒331. doi: http://doi.org/10.1007/s11018-019-01625-x

Zakharov I.P., Vodotyka S.V., Shevchenko E.N. Methods, models, and budgets for estimation of measurement uncertainty during calibration. Measurement Techniques, July, 2011, vol. 54, no. 4, pp. 387‒399.

Volkov O.O., Zakharov I.P. Evaluation of measurement uncertainty dyring verification of a single-value standards of electrical resistence with help of comparator. Information Processing Systems, 2012, no 1(99), pp. 130‒133 (in Russian).

Zakharov I.P., Vodotyka S.V. Application of Monte Carlo simulation for the evaluation of measurements uncertainty. Metrology and Measurement Systems, 2008, vol. 15, no. 1, pp. 118‒123.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DSTU GOST 8.237:2008 (GOST 8.237:2003, IDT). Single-value electrical resistance measures: Verification procedure, Kyiv, 2009. 25 p. (in Ukrainian).

ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. International Organization for Standardization, 2017. 38 p.

Zakharov I.P., Botsyura O.A. Calculation of Expanded Uncertainty in Measurements Using the Kurtosis Method when Implementing a Bayesian Approach. Measurement Techniques, 2019, vol. 62(4), pp. 327‒331. doi: http://doi.org/10.1007/s11018-019-01625-x

Zakharov I.P., Vodotyka S.V., Shevchenko E.N. Methods, models, and budgets for estimation of measurement uncertainty during calibration. Measurement Techniques, July, 2011, vol. 54, no. 4, pp. 387‒399.

Volkov O.O., Zakharov I.P. Evaluation of measurement uncertainty dyring verification of a single-value standards of electrical resistence with help of comparator. Information Processing Systems, 2012, no 1(99), pp. 130‒133 (in Russian).

Zakharov I.P., Vodotyka S.V. Application of Monte Carlo simulation for the evaluation of measurements uncertainty. Metrology and Measurement Systems, 2008, vol. 15, no. 1, pp. 118‒123.

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345