DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.3.2016.86399

Індукційний перетворювач широкосмугового імпульсного магнітного поля

Станислав Павлович Шаламов

Анотація


При дослідженнях в області електромагнітних явищ, які супроводжують блискавичний розряд або при вирішенні завдань екранування, виникає необхідність вимірювати широкосмугові біекспоненціальною імпульси магнітного поля. Індукційні перетворювачі широко застосовуються при наукових дослідженнях через свою простоту і надійності, мають широкий амплітудно-часовий діапазон і прийнятну точність. Вимірювач напруженості магнітного поля (ВНМП) індукційного типу являє собою магнітну антену. Основними електричними параметрами ВНМП є постійна інтегрування і чутливість. Так як ці параметри, що визначають амплітудно-тимчасові характеристики вихідного сигналу обернено пропорційні один одному, то при розрахунках вимірників необхідно обмежувати або чутливість, або тимчасові характеристики вимірювачів за рахунок переважного використання одного з параметрів.

Ключові слова


імпульсне магнітне поле; електромагнітна індукція; біекспоненціальною імпульс; калібрування індукційного перетворювача; перехідна характеристика

Повний текст:

PDF

Посилання


Немченко Ю.С., Лесной И.П.,. Лантушко Б.Н, Князев В.В. Метрологическое обеспечение эксплуатации высоковольтных импульсных электроразрядных установок // Вестник НТУ ≪ХПИ≫. – 2004. – № 35. – С. 29–54.

Шаламов С.П. Измерение импульсных магнитных полей // Вестник НТУ ≪ХПИ≫. – 2014. – № 50. – С. 161–168.

Немченко Ю.С. Широкополосные средства измерения импульсных магнитных полей // Вестник НТУ ≪ХПИ≫. – 2007. – № 20. – С. 132–146.

Немченко Ю.С., Шаламов С.П. Индукционный преобразователь импульсного магнитного поля молнии // Вестник НТУ ≪ХПИ≫. – 2015. - № 20(1129). – С. 99–108.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345