Редакційний штат

Головний редактор:

Павленко Юрій Федорович ‒ доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут метрології», Україна

Заступник головного редактора, науковий редактор:

Скляров Володимир Васильович доктор технічних наук, старший науковий співробітник, в.о. генерального директора ННЦ «Інститут метрології», Україна

Редакційна колегія:

Боднар Ольга - доцент, університет Еребру, Швеція

Бубела Тетяна Зіновіївна, д-р техн. наук, проф., Національний університет “Львівська політехніка”, Україна

Величко Олег Миколайович ‒ доктор технічних наук, професор, директор Науково-виробничого інституту метрологічного забезпечення вимірювань електромагнітних величин ДП «Укрметртестстандарт», Україна

Горобець Микола Миколайович ‒ доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної електродинаміки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

Дзисюк Олександр Васильович ‒ начальник Метрологічного центру військових еталонів Збройних Сил України, Україна

Захаров Ігор Петрович ‒ доктор технічних наук, професор кафедри метрології та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки, Україна

Кондрашов Сергій Іванович ‒ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «ІВТС» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Україна

Кузь Микола Васильович - доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Україна

Купко Олександр Данилович ‒ доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ННЦ «Інститут метрології», Україна

Манске Еберхард - доктор технічних наук, професор, Техничний університет, Ільменау, Германія

Мачін Грехем - доктор природничіх наук, професор, Національна фізична лабораторія, Велика Британія

Мель Ірина Олексіївна ‒ директор Метрологічного навчально-видавничого центру ННЦ “Інститут метрології”, Україна

Назаренко Леонід Андрійович ‒ доктор технічних наук, професор Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна

Народницький Геннадій Юрійович ‒ доктор технічних наук, старший науковий співробітник, директор наукового центру ННЦ «Інститут метрології», Україна

Паракуда Василь Васильович ‒ кандидат технічних наук, доцент, директор ДП «НДІ Система», Україна

Прокопов Олександр Васильович ‒ доктор фізико-математичних наук, професор, заступник генерального директора з науково-метрологічної роботи ННЦ «Інститут метрології», Україна

Туз Юліан Михайлович ‒ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації експериментальних досліджень Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Відповідальний редактор:

Білоусова Світлана Володимирівна ‒ видавничій сектор Метрологічного навчального центру ННЦ "Інститут метрології", Україна