DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2015.101283

Дослідження метрологічних характеристик еталона-переносника одиниці девіації частоти після впливу на нього зовнішніх факторів транспортування та граничних умов зберігання

Валерій Іванович Огар, Олександр Васильович Дзисюк, Виктор Миколайович Бойко, Олексій Миколайович Ноженко

Анотація


Розглянуто вплив на метрологічні характеристики еталона-переносника одиниці девіації частоти його передислокації, яка включала транспортування автомобільним транспортом у визначений район та зберігання його в умовах неопалюваного ангару поза межами пункту постійної дислокації.


Ключові слова


Метрологічні характеристики; Еталон-переносник; Девіація частоти

Повний текст:

PDF

Посилання


Список літератури 1. Эталон-переносчик единицы девиации частоты. Техническое описание и инструкция по эксплуатации: АМШК.411166.001 ТО. – Харьков: ННЦ “Институт метрологии”, 1996. – 76 с. 2. Инструкция по передислокации эталона-переносчика единицы девиации частоты. – Харьков: ННЦ “Институт метрологии”, 1996. – 5 с. 3. Павленко Ю.Ф. Измерение параметров частотно-модулированных колебаний / Ю.Ф. Павленко, П.А. Шпаньон. – М.: Радио и связь, 1986. – 286 с. 4. Забезпечення єдності електрорадіовимірювань: навч. посібник для студентів вузів / Ю.Ф.Павленко, І.П.Захаров, С.І.Кондрашов, В.К.Гусельніков; за ред. Ю.Ф.Павленка. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2009. – 192 с. 5. Военный эталон-переносчик единицы девиации частоты: методика независимой метрологической аттестации и сличения с государственным эталоном. – Харьков: ННЦ “Институт метрологии”, 1996. – 17 с. 6. Корреляционный анализ. Использование MS Excel для расчета коэффициента корреляции: уч.-метод. пособие для студентов. – Казань: ГБОУ ВПО “Казанский государственный медицинский университет”, 2011. – 18 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345