DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2017.101838

Фізичні основи метрології нелінійних динамічних систем

Юрий Петрович Мачехин, Юрий Сергеевич Курской

Анотація


У статті представлені результати досліджень, які спрямовані на створення підходів і моделей для вимірювання динамічних величин нелінійних динамічних систем. Фізичні основи метрології нелінійної динаміки системи баз на теорії відкритих систем, динамічної теорії хаосу і синергетичної теорії. Він представив спеціальний вимір модель і модель аналізу результатів вимірювань. Як запропоновані спеціальні інструменти аналізу використовуйте фрактальную розмірність, ентропії Шеннона, портрет вимірювання, фрактальную і ентропію ваги. Для аналіз змінюються систем це пропонується використовувати час, система повертається в стабільний стан після того, як нормалізується вплив на нього. Моделі вимірювань пропонується використовувати для вимірювання здоров'я людини.


Ключові слова


Нелінійні динамічні системи; Модель вимірювання; Модель аналізу результатів вимірювання; Нелінійна метрологія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Press release. World metrology day 2016 ≪Measurements in a dynamic world≫ / BIPM [Электронный ресурс]: — Режим доступа: worldmetrologyday.org/press_release.html/

Трубецков Д. И., Мчедлова Е. С., Красичков Л. В. Введение в теорию самоорганизации открытых систем. М.: Физматлит, 2005. - 278 с.

Шустер Г. Детерминированный хаос: Введение: пер. с нем. — М.: Мир, 1988. - 376 с.

Fisher W. P. N ew metrological horizons: invariant reference standards for instruments measuring human, social, and natural capital / W. P. Fisher // New metrological horizons: invariant reference standards for instruments measuring human, social, and natural capital: materials of 12th IMEKO TC1 & TC7 Joint Symposium on Man Science & Measurement. - Annecy, France. - 2008. - P. 51-58.

R. Feistel, R. Wielgosz, S. A. Bell, M. F. Camoes. Metrological challenges for measurements of key climatological observables: oceanic salinity and pH, and atmospheric humidity. Part 1: overview / Metrologia, — 53. — 2016. https://doi.org/10.1088/0026-1394/53/1/r1

Ю. П. Мачехин, Ю. С. Курской. Модель измерения здоровья человека. Метрологический подход // Метрологія та прилади. - 2014. - Вып. 02 (46). - С. 40-44.

Мачехин Ю. П. Фрактальная шкала для временных рядов результатов измерений // Измерительная техника. - 2008. — № 8. - С. 40–43.

Мачехин Ю. П., Курской Ю. С. Монография «Основы нелинейной метрологии». Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN: 978–3–65957–401–6, 2014.

Мачехин Ю. П., Курской Ю. С. Модель измерения параметров нелинейных динамических систем // Системи обробки інформації. – 2012. — № 1 (99). - С. 169–175.

Мачехин Ю. П., Курской Ю. С. Анализ результатов измерений в нелинейных динамических системах // Системи обробки інформації. - 2012. – № 7 (105). - С. 117–122.

Мачехин Ю. П., Курской Ю. С. Фрактально-энтропийный анализ результатов измерений в нелинейных динамических системах // Измерительная техника. - 2014. — № 6. - С. 18-21.

Ю. П. Мачехин, Ю. С. Курской. Составление уравнения измерения энтропии Шеннона нелинейных динамических систем с использованием методов интервального анализа // Приборы и методы измерений. - 2015. – Т. 6, № 2. — C. 257–263.

Федер Е. Фракталы. - М.: Мир, 1991. - 258 с.

ISO/IEC Guide 98–1:2009 Uncertainty of measurement - Part 1: Introduction to the expression of uncertainty in measurement: стандарт / ISO, Женева, 27.08.2009.

ISO/IEC Guide 98–3:2008/Suppl.1:2008 /Cor.1:2009 Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) — Supplement 1: Propagation of distributions using a Monte Carlo method?Technical Corrigendum 1: стандарт / ISO, Женева, 07.05.2009.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ / UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345