DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2017.101844

Лазерний метод вимірювання показника заломлення прозорих речовин в терагерцевому діапазоні

Николай Иванович Дзюбенко, Владимир Петрович Радионов

Анотація


Вимірювання показника заломлення прозорих матеріалів в терагерцового (ТГц) діапазону, необхідного для розробки пристроїв і систем, що працюють в цьому діапазоні. Субміліметрові лазери є одним з найбільш доступних джерел когерентного терагерцового випромінювання. Вони мають особливості, які дозволяють виміряти показник заломлення прозорих матеріалів. Метод он-лайн вимірювання показника заломлення прозорих матеріалів в терагерцевому діапазоні представлений. Вимірну речовину поміщають в квазіоптичні резонатори. Вимірювання виконуються за допомогою когерентного терагерцового електромагнітного випромінювання. Проведені тестові вимірювання показника заломлення. Обгрунтування зниження похибки вимірювання показника заломлення, беручи до уваги фізику процесів в просторі лазерної системи резонансної субміліметровому, проведені. Було показано, що точність вимірювання показника заломлення може бути значно збільшена шляхом розміщення тестованої речовини в резонатор лазера ТГц. Представлені методи для вимірювання показника заломлення прозорих матеріалів в ТГц діапазоні можуть бути використані в різних областях науки, техніки і медицини

Ключові слова


Показник заломлення; Терагерцеве когерентне електромагнітне випромінювання; Квазіоптичний резонатор; Лазер субміліметрового діапазону

Повний текст:

PDF (Русский) PDF (English)

Посилання


Р.F. Goldsmith. Quasioptical Systems — New York: IEE Press, 1997. — 430 р. https://doi.org/10.1109/9780470546291

Спосіб визначення показника заломлення прозорих речовин: Патент України № UA 103393 С2 від 10.10.2013 на винахід бюл. № 19 по заявці № а 2011 15456 від 27.12.2011 / В. К. Кісельов, М. І. Дзюбенко, В. П. Радионов.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345