DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.2.2017.109620

Метод вимірювання кута зсуву фаз між двома напругами за допомогою прецизійного вимірювача змінної напруги

Валентин Володимирович Ісаєв

Анотація


Розглянуто спосіб калібрування компараторів змінного струму за фазовою складовою похибки – кутовою похибкою. Визначено залежність вимірюваного кута зсуву фаз від середньоквадратичних значень двох вхідних напруг із використанням прецизійного вимірювача.

Ключові слова


компаратор; масштабний перетворювач; кут зсуву фаз; невизначеність вимірювань

Повний текст:

PDF

Посилання


ДСТУ 2976–95. Трансформатори струму та напруги. Терміни та визначення. Київ, 42 c.

Вторинний еталон одиниці коефіцієнта масштабного перетворення сили змінного струму. Керівництво з експлуатації. Київ: ДП “Укрметртестстандарт”, 2007. 12 с.

МКУ 059–29/08–2011. Метрология. Трансформаторы тока. Методика калибровки. Киев: ГП “Укрметртестстандарт”, 2011. 23 с.

JCGM 100:2008 // GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement [Електронний ресурс]. URL: http://www.bipm.org/utils/common/documents /jcgm/JCGM_100_2008_E.pdf — Назва з екрана.

АМАК.411439.001 РЭ. Компаратор СА507. Руководство по эксплуатации. Часть 1. Киев: ООО “ОЛТЕСТ”. 86 с.

Національні еталони України [Електронний ресурс]. URL: http://www.metrology.kharkov.ua/ index.php?id=55&L=0 — Назва з екрана.

Державний еталон одиниці електричної напру¬ги від 0,1 до 1000 В змінного струму у діапазоні частот від 10 Гц до 1 МГц (ДЕТУ 08–07–02). Керівництво з експлуатації. Київ: УкрЦСМ, 2001. 35 с.

А. AC/DC Transfer Standard. Instruction Manual. Everett: Fluke Corporation. 2003–2006. 192 c.

Velychko O. Ukrmetrteststandard, Kyiv, Ukraine — Complex of National Electrical Standards of Ukrainian National Metrological Institute “Ukrmetrteststandard” //CPEM 2006. Conference on Precision Electromagnetic Measurements. Digest — Torino, Italy, 2006, 9–14 July. P. 182–183.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345