DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.2.2017.109635

Удосконалення методу та результати вимірювання електричних властивостей суспензій

Анатолій Михайлович Должанський, Валерія Олександрівна Пінчук, Євгеній Маркович Колот

Анотація


Удосконалено метод та представлено результа­ти щодо визначення активної та ємнісної складових імпедансу та адмітансу на прикладі суспензії, що містить дрібнодисперсний графіт як дисперсну фазу, у порівнянні з водо-вугільною суспензією подрібненого газового вугілля. Виявлено та кількісно оцінено вплив складу суспензії, особливостей схеми вимірювання, виду електричного струму (постійний або змінний), напруги та її частоти на електричні характеристики суспензій. Визначено умови, при яких мінімізується дестабілізуючий вплив зовнішніх факторів на результати випробувань.

Ключові слова


Суспензія; Електричні властивості; Метод вимірювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Пинчук В., Должанский А. Исследование электрических свойств водоугольной суспензии // Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика: зб. наук. праць. Дніпропетровськ: ЛИРА ЛТД, 2013. Вип. 5. С. 171‒180.

Духин С. C. Электропроводность и электрокинетические свойства дисперсных систем. Київ: Наукова думка, 1975. 248 с.

Духин С., Шилов В. Диэлектрические явления и двойной слой в дисперсных системах и полиэлектролитах. Київ: Наукова думка, 1975. 246 с.

Столярчук П., Шпак О., Янович Р. Результати експериментальних досліджень показників якості дизельного палива і рослинної олії електричним методом // Вимірювальна техніка та метрологія. Львів: “Львівська політехніка”. 2012. № 73. С. 136‒142.

Мартинович Н., Походило Є. Використання імітансного методу для контролю твердості води // Методи та прилади контролю якості. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2011. № 26. С. 45‒48.

Two Channels Frequency Generator [Электронный ресурс]. URL: http://www.cognaxon.com/index. php?page=download_educational

Вишняков А. В. Физическая химия: учебник для вузов. Москва: Химия, 2012. 840 с.

Стойнов З. Б., Графов Б. М., Савова-Стойнова Б., Елкин В. В. Электрохимический импеданс. Москва: Наука, 1991. 336 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345