DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.4.2016.112057

Шляхи подолання юридичних та технічних проблем досягнення єдності вимірювань та достовірності контролю параметрів об’єктів вимірювання військового призначення при використанні апаратури споживачів глобальних супутникових навігаційних систем

Віктор Миколайович Бойко, Анатолій Борисович Гаврилов, Едуард Анатолійович Корецький

Анотація


У статті висвітлюються шляхи подолання юридичних та технічних проблем, що забезпечують відстеження та надійність вимірювання параметрів керування об'єктами, що використовують глобальні супутникові навігаційні системи користувачів військової техніки. Запропановано варіант технічного обладнання для виконання необхідних завдань.

Ключові слова


апаратура споживачів глобальних навігаційних супутникових систем; об’єкт вимірювань військового призначення

Повний текст:

PDF

Посилання


Філістєєв Д. А. Проблеми застосування апаратури споживачів інформації глобальних навігаційних супутникових систем / Д. А. Філістєєв, В. М. Бойко, А. Б. Г аврилов, О. В. Шуригін // Наука і оборона. — № 4. — 2014. — С. 47–53.

Пашкевич І. Д. Актуальні метрологічні проблеми координатно-часового забезпечення Збройних Сил України та шляхи їх вирішення / І. Д. Пашкевич, А. Б. Гаврилов, В. М. Романько // ХУПС, Науковий журнал Системи озброєння і військова техніка. — Вип. 2(14). — 2008. — С. 64–67.

Постанова кабінету міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1152 “Про особливості метрологічного забезпечення діяльності у сфері оборони України”.

Електронний ресурс. Режим доступу: http://navis-ukraine.com.ua/ru/products/signal-simulator-ch-3810.html

Черепков С. Т. Перспективи розвитку засобів метрологічного забезпечення апаратури користувачів супутникових радіонавігаційних систем / С. Т. Черепков, І. Д. Пашкевич, В. В. Юсов, С. М. Шевкун // Наука і оборона. — № 3. —2010. — С. 43–48.

Гаврилов А. Б. Технічна основа системи метрологічного контролю сигналів координатно-часового (частотно-часового) забезпечення споживачів ЗС України / А. Б. Гаврилов, Ю. П. Рондін, М. Л. Троцько, В. В. Тішкін // Метрологія та прилади. — 2011. — Вип. 3. — С. 55–58.

Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” [(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 30, ст. 1008)]

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 374 “Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці”.

Положення про Службу єдиного часу і еталонних частот, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 664.

Гаврилов А. Б. Розробка організаційних і науково-методичних основ створення та функціонування відомчої системи забезпечення єдності вимірювань при використанні апаратури споживачів сигналів глобальних супутникових навігаційних систем: Звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / Метрологічний центр військових еталонів ЗС України; керівн. Гаврилов А. Б.; відп. викон.: Рондін Ю. П., Нарєжній О. П., Троцько М. Л., Климченко С. В. — Харків, 2012. — 217 с. — бібл. — 143–145. — Інв. 1234.

Тактико-технічні вимоги до робочого місця з метрологічної атестації (повірки) технічних засобів (апаратури споживачів) супутникових радіонавігаційних систем, шифр “Тясмин”: Затверджені начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил України від 08.09.2008.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ / UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345