DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.4.2016.112073

Зменшення впливу автосейсміческого ефекту в балістичної гравіметри з індукційно-динамічного катапультою при симетричному способі вимірювання

Володимир Федорович Болюх, Анатолій Васильович Омельченко, Олександр Іванович Вінніченко, Володимир Семенович Купко

Анотація


Розглянуто балістичний лазерний гравіметр (БЛГ) з симетричним способом вимірювання прискорення вільного падіння (УСП), у якого виникають похибки, пов'язані з вертикальним переміщенням пробного тіла (ПТ). Зазначені похибки можна зменшити за рахунок використання индукционно-динамічної катапульти. Однак короткочасний поштовх катапульти породжує коливання фундаменту і механічних елементів гравіметра, що обумовлює автосейсміческую складову похибки вимірювання. Досліджено ефективність використання методів віброзахисту в БЛГ, що забезпечують знижену автосейсміческую складову похибки (АСП) вимірювання УСП. Для зменшення АСП вимірювання УСП запропоновано запускати ПТ з масивної платформи, встановленої на пружині малої жорсткості. Показано, що в цьому випадку БЛГ може забезпечувати АСП вимірювань менше 1 мкГал

Ключові слова


балістичний лазерний гравіметр; симетричний спосіб вимірювання; индукционно-динамічна катапульта; автосейсмічний ефект

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bolyukh V. F., Vinnichenko A. I . Concept of an induction-dynamic catapult for a ballistic laser gravimeter // Measurement Techniques. — January 2014. — Vol. 56, № 10. — P. 1098–1104.https://doi.org/10.1007/s11018-014-0337-z

Bolyukh V. F., Omel’chenko A.V., Vinnichenko A. I .Effect of self-seismic oscillations of the foundation on the readout of a ballistic gravimeter with an inductiondynamic catapult // Measurement Techniques. — 2015. — Vol. 58, № 2. — P. 137–142. https://doi.org/10.1007/s11018-015-0675-5

Омельченко А., Болюх В., Вінніченко О. Автосейсмічна складова похибки симетричного балістичного гравіметра, зумовлена коливаннями фундаменту // Метрологія та прилади, 2014, № 3, С. 51–56.

Балістичний лазерний гравіметр з індукційно-динамічною катапультою для симетричного способу вимірювання прискорення вільного падіння: пат. № 111307 Україна: МПК G01V 7/14 / Болюх В. Ф., Омельченко А. В., Вінніченко О. І.; Короткий Ю. О.; заявник і патентовласник В. Ф. Болюх, А. В. Омельченко, О. І. Вінніченко, Ю.О. Короткий — № a201505402; заявл. 02.06.2015; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7, 2016.

D’Agostino G., Desogus S., Germak A., etc., The new IMGC‑02 transportable absolute gravimeter: measurement apparatus and applications in geophysics and volcanology, Annals of geophysics, 2008, V. 51, № 1, P. 39–49.

Магнус К. Колебания: Введение в исследование колебательных систем. Пер. с нем. — М.:

Мир, 1982. — 304 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345