DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.4.2016.112111

Застосування вагового методу для вимірювання об’єму в установках повірки лічильників рідини

Ігор Миколайович Клос, Володимир Іванович Залужний

Анотація


Лічильники витрат рідини широко застосовуються в різних галузях промисловості. За показниками лічильників проводиться облік і взаєморозрахунки між споживачами і постачальниками рідкого продукту. З огляду на це, повірка лічильників при випуску із виробництва і у процесі експлуатації є обов’язковою умовою державного метрологічного нагляду. Для цього використовують стаціонарні або переносні, так звані проливні, установки. Разом з тим саме процедура демонтажу та повторного монтажу лічильника часто пов’язана із технічними та організаційними труднощами, особливо це стосується побутових лічильників, які встановлені для обліку води в квартирах і помешканнях населення. Витрати на ці додаткові роботи часто нівелюють очевидні переваги стаціонарних проливних установок. У таких випадках доцільним є застосування переносних установок для повірки лічильників, які дозволяють, із певними обмеженнями і застереженнями, провести повірку лічильників на місці їхньої експлуатації.

Ключові слова


вага; лічильник; рідина; повірка; об’єм; графік

Повний текст:

PDF

Посилання


Кузьменко Ю. В. К вопросу о классификации поверочных проливных установок. Український метрологічний журнал. — 2011. — № 1. — С. 39–42.

Большаков В. Б. Методологічні аспекти повірки лічильників води на місці їхньої експлуатації / В. Б. Большаков, Н. І. Косач // Український метрологічний журнал. — 2012. — № 1. — С. 51–53.

Косач Н. Упровадження в Україні стандартів ISO 7066–1 та ISO 7066–2 з оцінення невизначеності під час калібрування та застосування приладів вимірювання витрати. Частина 1 / Косач Н., Большаков В. // Журнал «Метрологія та прилади». — 2015. — № 6. — С. 28–33.

Патент України № 64748. Проливна установка для повірки лічильників рідини /Кузьменко Ю. В., Лабунський В. С., Гаврилкін М. В. — Опубл.: 10.11.2011. Бюл. № 21, 6 с.

Патент України № 83572. Переносна проливна установка для повірки лічильників рідини / Кузьменко Ю. В., Лабунський В. С., Гаврилкін М. В. — Опубл.: 10.09.2013. Бюл. № 17, 5 с.

ТВТВ 404729.001 НЕ Переносна установка повірки лічильників ваговим методом. Настанова щодо експлуатування. — Львів: «Техноваги», 2016. — 14 с.

МИ 1592–86 «Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Счётчики воды. Методика поверки».

МКУ 03–337:2016 Метрология. Переносная установка для поверки счетчиков воды «Водоконт». Методика калибровки. — 20 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345