DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.4.2016.112668

Відтворення одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку

Светлана Ивановна Ковтун, Л.В. Декуша

Анотація


Інформація про інтенсивність теплового потоку важлива для вирішення безлічі завдань, як в наукових дослідженнях, так і при здійсненні господарської діяльності. Найбільш зручним для оцінки теплового стану і зіставлення результатів вимірювання є питоме значення теплового потоку, а саме - його поверхнева щільність, одиницею виміру якої є Вт / м2.
В роботі розглядаються способи відтворення одиниці щільності теплового потоку і визначення її значення, використовуючи основні положення фізики, проаналізовані джерела похибки при кожному з розглянутих випадків


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Holmberg D. A progress report on the NIST convective heat flux calibration facility /David G. Holmberg, Carole A. Womeldorf // Proceedings of the 5th ASME/JSME Joint thermal engineering conference. — San Diego, California, 1999. — P. 1–8.

Standard Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus: ASTM C177–10. — [Acting from 01-Sep‑2010]. — ASTM International, 2010. — 23 p. — (International Standard).

Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus: ASTM C158–10. — [Acting from 01-Sep‑2010]. — ASTM International, 2010. — 15 p. — (International

Standard).

NIST MEASUREMENT SERVICES: Heat- Flux Sensor Calibration / Benjamin K. Tsai, Charles E. Gibson, Annageri V. Murthy and others // NIST Special Publication 250–65. — 2004. — 44 р.

Физические величины: справочник / [Бабичев А. П., Бабушкина Н. А., Братковский А. М. [и др.]; под ред. И. С. Григорьева, Е. З. Мейлихова]. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 1232 с. — I SBN5–283–04013–5.

Соколов Н. А. Метрологическое обеспечение энергосбережения (Измерение теплопроводности и связанных с ней величин): [учебное пособие] / Н. А. Соколов. — С. — Петерб.: НИУПЦ «Межрегиональный институт стекла», 2005. — 128 с.

Назаренко Л. А. Державний спеціальний еталон одиниці енергетичної освітленості некогерентним випромінюванням / Л. А. Назаренко, В. І. Полевой, Л. І. Бондаренко // УМЖ. — 1995. — Вип. 1. — С. 31–36.

Бондаренко Л. И., Прокопенко Н. В. Метрологическое обеспечение оптико-физических измерений в системе экологического мониторинга и контроля параметров микроклимата // Вестник ХНАДУ. — 2011. — Вып. 52. — С. 162–166.

ДСТУ 3193–95. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань енергетичної освітленості некогерентним випромінюванням. — На заміну ГОСТ 80195–89; чинний від 01.07.1996. — К.: Держстандарт

України, 1996. — 18 с.

Ковтун С. И. Эталонная установка для аттестации преобразователей теплового потока вида вспомогательной стенки: Дисс. канд. техн. наук: 05.11.04 / Ковтун Светлана Ивановна. — К., 2013. — 249 с.

Енергозбереження. Перетворювачі теплового потоку термоелектричні загального призначення. Загальні технічні умови: ДСТУ 3756–98. — [Чинний від 2000–07–01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2000. — 21 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345