DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.4.2016.112870

Розвиток багатоканальної термометрії за випроміненням для реалізації багатосмугових та тестових методів вимірювання температури

Наталія Євгенівна Гоц, Леонід Андрійович Назаренко, Микола Миколайович Микийчук

Анотація


Метою роботи є розвиток багатосмугових та тестових методів вимірювання температури за випроміненням (ВТВ), спрямованих на підвищення точності вимірювань температури за рахунок використання спектральної інформації про потік випромінення від об’єкта, а також формування засад створення багатоканальних термометрів випромінення (ТВ) для реалізації цих методів. Для вирішення поставленого завдання нами проведений аналіз точності ВТВ різними методами термометрії за випроміненням; сформований узагальнений вираз ВТВ багатосмуговими та тестовими методами; розроблено критерії формування спектральних каналів багатоканального ТВ для реалізації цих методів; розроблено структурну схему багатоканального ТВ; сформовано методику калібрування. Впровадження багатосмугових методів в багатоканальних ТВ дає змогу підвищити точність ВТВ та розширити застосування ТВ в промисловості та наукових дослідженнях.


Ключові слова


термометрія за випроміненням; багатоканальний термометр випромінення; багатосмугові методи; методична похибка вимірювання температури за випроміненням

Повний текст:

PDF

Посилання


Minkina W. Podstawy pomiarow termowizyjnych / W. M inkina, P. R utkowski, W. Wild // Pomiary, automatyka, kontrola: miesiecznik naukowotechniczny. — 2000. — № 1. — P. 7–14.

Wiecek B. Termowizija w podczerwieni podstawy I zastosowania / B. Wiecek, G. De Mey. — W: Wydawnictwo PAK, 2011. — Р . 372.

Noncontact Infrared Temperature Measurement. Industry Applications [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.raytek.com/Raytek/en-r0/IndustryApplications — Назва з екрана.

Ранцевич В. Б. Пирометрия при посторонних источниках излучения / В. Б. Р анцевич. — Мн.: Наука и техника, 1989. — 104 с.

Гаррисон Т. Г. Радиационная пирометрия / Т. Г. Гаррисон. — М.: Мир, 1964. — 248 с.

Свет Д. Я. Объективные методы высокотемпературной пирометрии при непрерывном спектре излучения / Д. Я. Свет. — М.: Наука, 1968. — 236 с.

Гордов А. Н. Основы пирометрии / А. Н. Гордов. — М.: Металлургия, 1971. — 446 с.

Свет Д. Я. Оптические методы измерения истинных температур / Д. Я. Свет. — М.: Наука, 1982. — 296 с.

Гоц Н. Е. Сравнительная характеристика методов пирометрии / Н. Е. Гоц // Приборы +Автоматика. — 2007. — № 7(85). — С. 35–50.

Снопко В. Н. Спектральные методы оптической пирометрии нагретой поверхности / В. Н. Снопко. — Минск: Наука и техника, 1988. — С. 248.

Снопко В. Н. Широкоспектральная оптическая пирометрия: Часть 1 / В. Н. Снопко. —

Минск, 1993. — 26 с. (Препринт / Ин-т физики АН Беларуси, 679).

Госсорг Ж. Инфракрасная термография. Основы, техника, применение: пер. с фр. // Ж. Госсорг. / М.: Мир, 1988. — 399 с.

Гоц Н. Є., Микийчук М. М. Модель методології вдосконалення системи метрологічного забезпечення термометрії за випроміненням/ Н. Е. Гоц // Світлотехніка. — 2014. — № 3–4. — С. 35–43.

Гоц Н. Є. Моделювання похибок вимірювання температури за випроміненням багатоканальними методами / Н. Є. Гоц // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: [зб. наук. пр.]. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2011. — С. 107–112. (Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», № 710).

Hots N. Analiza czynnikow składowych błędow pirometrii radiacyjnej / N. Hots, T. Piątkowski // Termografia i termometria w podczerwieni: materialy VII konf. krajowej TTP‑2009, Ustroń Jaszowiec, Polska, 22–24 października 2009 r. — Ustroń-Jaszowiec, 2009. — S. 81–8.

Гоц Н. Є. Система критеріїв формування спектральних каналів багатоканального термометра випромінення / Н. Е. Гоц // Технологический аудит и резервы производства. — 2015. — № 2/3(22). — С. 34–38. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.41467

Назаренко Л. А. Методика визначення та оцінювання нелінійності оптично-реєструючої системи термометра випромінення / Л. А. Назаренко, Н. Є. Гоц // «Український метрологічний журнал». — 2012. — № 4. — C. 14–18.

Гоц Н. Є. Розвиток методу передавання температурної шкали інфрачервоним термометрам випромінення / Н. Є. Гоц, Г. І. Петриченко // Метрологія та прилади. — 2013. — № 1(33). — С. 19–25.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345