DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.3.2017.114652

Сучасний стан метрологічного забезпечення світлових вимірювань в Україні

Павло Іванович Неєжмаков, Олександр Данилович Купко, Валерій Володимирович Терещенко

Анотація


Описано етапи становлення метрологічного забезпечення світлових вимірювань в Україні. Результатами робіт за останні роки стали розробка декількох державних стандартів, створення державного первинного еталона одиниці світлового потоку та державного первинного еталона одиниці сили світла. До складу державного первинного еталона одиниці сили світла впроваджено обладнання для відтворення, зберігання та передавання одиниці освітлення та вимірювання параметрів пульсації світла. Сформовано перспективні напрямки подальших досліджень та розвитку світлових вимірювань

Ключові слова


еталон; світлова одиниця; світлові вимірювання; світловий потік; сила світла; освітлення; фотоприймач світлодіод

Повний текст:

PDF

Посилання


Kupko O. D., Nazarenko L. A. Etalon odinitsі sili svіtla v Ukraїnі [The standard of the unit of intensity of light in Ukraine]. Svіtlotekhnіka ta elektroenergetika, 2001, No 1, P. 15‒26.

DSTU 3394–96. Derzhavna povіrochna skhema dlya zasobіv vimіryuvannya svіtlovikh velichin [State verification scheme for measuring instruments of light]. Kiyv, Derzhstandart Ukraїni Publ, 1996, 5 p.

Gur’єv M.V., Kupko O. D., Nazarenko L. A. Neselektivnii plіvkovii radіometr [Non-selective film radiometer]. Ukraїns'kii metrologіchnii zhurnal, 2001, No 3, P. 57‒60.

Goodman T. M., Key P. J. The NPL Radiometric Realisation of the Candela. Metrologia, 1979, Vol. 25, pp. 29‒40. https://doi.org/10.1088/0026-1394/25/1/006

Cromer C. L., Eppeldauer G., Hardis J. E., Larason T. C., Ohno Y., Parr A. C. NIST Technical Note 1621.Optical Radiation Measurements. Based on Detector Standards. “The NIST detector-based luminous intensity scale”. J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol., 1996, Vol. 101, pp. 109‒132. https://doi.org/10.6028/jres.101.014

Kupko A. D., Nazarenko L. A. Metrologicheskoe obespechenie svetovykh izmerenii v Ukraine [Metrological support of light measurements in Ukraine]. Svetotekhnika, 2001, No 5, P. 38–40.

Neyezhmakov P. І., Grishchenko L. V., Gur’єv M.V., Nazarenko L. A. Derzhavnii pervinnii etalon odinitsі svіtlovogo potoku [State primary standard of the unit of light flow]. Ukraїns'kii metrologіchnii zhurnal, 2013, No 4, P. 20–32.

Kupko A. D. Ispol'zovanie trap-detektora dlya svetovykh izmerenii [The use of a detector trap for light measurements]. Ukraїns'kii metrologіchnii zhurnal, 2008, No 1, P. 24–29.

Nikonenko S. V., Lutsenko E. V. Referensnye tverdotel'nye istochniki izlucheniya [Reference solid-state sources of radiation]. “Metrologiya 2017”: Mezhdunar. nauch.- tekhn. konf. [Metrology 2017: Internationale. scientific and technical conf.] Minsk, 4–5 April 2017, pp. 161–165.

Pulli Tomi, Donsberg Timo, Poikonen Tuomas, Manoocheri Farshid, Karha Petri, Ikonen Erkki. Published ahead of advance online publication. Advantages of white LED lamps and new detector technology in photometry. Light: Science & Applications, 2015, No 4, 7 p. https://doi.org/10.1038/lsa.2015.105

Kupko O. D., Tereshchenko V. V. Analіz mozhlivostei zastosuvannya svіtlodіodіv u metrologіchnomu zabezpechennі svіtlovikh vimіryuvan' [Analysis of possibilities of using LEDs in metrological maintenance of light measurements]. Ukraїns'kii metrolgіchnii zhurnal, 2015, No 4, pp. 22–28.

Tereshchenko V. Development of LED method of reproduction of luminous intensity unit. Proceedings of VII International Competition of COOMET “Best Young Metrologist”. Astana, 17–18 May 2017, pp. 77–80. https://doi.org/10.24027/2306-7039.1a.2017.100175

Balaban V. M., Baranov V. M., Bondarenko L. І., Grishchenko L. V., Gur’єv M.V., Kupko O. D., Neєzhmakov P. І., Timofeєv Є. P., Tereshchenko V. V. Udoskonalennya derzhavnogo pervinnogo etalona odinitsі sili svіtla [Improvement of the state primary standard of the unit of power of light]. Ukraїns'kii metrologіchnii zhurnal, 2016, No 1, pp. 37‒42. https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2016.95840

Tereshchenko V. V. Obladnannya dlya metrologіchnogo zabezpechennya vimіryuvan' іmpul'snikh svіtlovikh velichin [Equipment for metrological support for measurements of pulsed light values]. Svіtlotekhnіka ta elektroenergetika, 2016, No 1, pp. 39–45.

MKU 11–347:2016. Metrologіya. Pul'smetri. Metodika kalіbruvannya [Metrology. Pulse Meters Calibration method]. Kharkіv. NSC “Іnstitut of metrology” Publ, 2017, 15 p.

DSTU [na rozglyadі]. Metrologіya. Metodika povіrki. Lyuksmetri. Yaskravomіri. Pul'smetri [Metrology. Method of verification. Light meters. Brightness. Pulse Meters].

Kupko O. D., Tarasova O. B., Nikonenko S. V. Rezul'tati zvіren' natsіonal'nikh etalonіv odinitsі sili svіtla і osvіtlenostі Respublіki Bіlorus' і Ukraїni [Results of the national metrics comparison of the force of light and illumination of the Republic of Belarus and Ukraine]. Ukraїns'kii metrologіchnii zhurnal, 2005, No 2, pp. 22‒27.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Купко О. Д., Назаренко Л. А. Еталон одиниці сили світла в Україні // Світлотехніка та електроенергетика. 2001. № 1. С. 15‒26.

ДСТУ 3394–96. Державна повірочна схема для засобів вимірювання світлових величин. Київ: Держстандарт України, 1996. 5 с.

Гур’єв М.В., Купко О. Д., Назаренко Л. А. Неселективний плівковий радіометр // Український метрологічний журнал. 2001. № 3. С. 57‒60.

Goodman T. M., Key P. J. The NPL Radiometric Realisation of the Candela. Metrologia. 1979. Vol. 25, pp. 29‒40. https://doi.org/10.1088/0026-1394/25/1/006

Cromer C. L., Eppeldauer G., Hardis J. E., Larason T. C., Ohno Y., Parr A. C. NIST Technical Note 1621.Optical Radiation Measurements. Based on Detector Standards. “The NIST detector-based luminous intensity scale”. J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol. 1996. Vol. 101, pp. 109‒132. https://doi.org/10.6028/jres.101.014

Купко А. Д., Назаренко Л. А. Метрологическое обеспечение световых измерений в Украине // Светотехника. 2001. № 5. С. 38–40.

Неєжмаков П. І., Грищенко Л. В., Гур’єв М.В., Назаренко Л. А. Державний первинний еталон одиниці світлового потоку // Український метрологічний журнал. 2013. № 4. С. 20–32.

Купко А. Д. Использование трап-детектора для световых измерений // Український метрологічний журнал. 2008. № 1. С. 24–29.

Никоненко С. В., Луценко Е. В. Референсные твердотельные источники излучения // “Метрология 2017”: Междунар. науч.- техн. конф. Минск, 4–5 апреля 2017. С. 161–165.

Pulli Tomi, Donsberg Timo, Poikonen Tuomas, Manoocheri Farshid, Karha Petri, Ikonen Erkki. Published ahead of advance online publication. Advantages of white LED lamps and new detector technology in photometry. Light: Science & Applications. 2015. No 4. 7 p. https://doi.org/10.1038/lsa.2015.105

Купко О. Д., Терещенко В. В. Аналіз можливостей застосування світлодіодів у метрологічному забезпеченні світлових вимірювань // Український метролгічний журнал. 2015. № 4. С. 22–28.

Tereshchenko V. Development of LED method of reproduction of luminous intensity unit. Proceedings of VII International Competition of COOMET “Best Young Metrologist”. Astana. 17–18 may 2017, pp. 77–80. https://doi.org/10.24027/2306-7039.1a.2017.100175

Балабан В. М., Баранов В. М., Бондаренко Л. І., Грищенко Л. В., Гур’єв М.В., Купко О. Д., Неєжмаков П. І., Тимофеєв Є. П., Терещенко В. В. Удосконалення державного первинного еталона одиниці сили світла // Український метрологічний журнал. 2016. № 1. С. 37‒42. https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2016.95840

Терещенко В. В. Обладнання для метрологічного забезпечення вимірювань імпульсних світлових величин // Світлотехніка та електроенергетика. 2016. № 1. С. 39–45.

МКУ 11–347:2016. Метрологія. Пульсметри. Методика калібрування. Харків: ННЦ “Інститут метрології”, 2017. 15 с.

ДСТУ [на розгляді]. Метрологія. Методика повірки. Люксметри. Яскравоміри. Пульсметри.

Купко О. Д., Тарасова О. Б., Никоненко С. В. Результати звірень національних еталонів одиниці сили світла і освітленості Республіки Білорусь і України // Український метрологічний журнал. 2005. № 2. С. 22‒27.

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ / UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345