DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.2.2015.119367

Аналіз методик метрологічної експертизи складних технічних систем

Є. В. Рижов, М. Ю. Яковлев, О. В. Ходич, П. Л. Аркушенко

Анотація


Проаналізовано відомі методики метрологічної експертизи складних технічних систем, що застосовуються на етапі їх розробки, та визначено їх основні недоліки. Запропоновано шляхи вдосконалення методик метрологічної експертизи складних технічних систем, що дасть можливість підвищити ефективність їх метрологічного забезпечення.

Ключові слова


Методики метрологічної експертизи; складні технічні системи; вдосконалення методик; метрологічне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Ксенз С.П. Диагностика и ремонтопригодность радиоэлектронных средств / С.П. Ксенз. – М.: Радио и связь, 1989. – 248 с.

Сакович Л.Н. Выбор средств измерений согласно требованиям к ремонтопригодности средств связи / Л.Н. Сакович, В.Н. Дзюба, В.П. Павлов // Зв’язок. – 2003. – № 2. – С. 23–25.

Теоретические и прикладные задачи диагностирования средств связи и автоматизации / под ред. С.П. Ксенза. – Л.: ВАС, 1990. – 336 с.

Сакович Л.Н. Определение метрологических характеристик средств измерений для обслуживания и ремонта средств связи / Л.Н. Сакович, В.Н. Дзюба, В.П. Павлов // Зв’язок. – 2003. – № 5. – С. 17–19.

Яковлев М.Ю. Аналіз системи метрологічного обслуговування засобів зв’язку Сухопутних військ та визначення основних напрямків її удосконалення / М.Ю. Яковлев, Є.В. Рижов // Військово-технічний збірник. – Львів: АСВ. – 2012. – Вип. 1 (6). – С. 183–192.

Наказ Міністра оборони України від 15 грудня 2006 р. № 731 “Положення про проведення метрологічної експертизи документації на озброєння та військову техніку”. – 15 с.

Типовые методики метрологической экспертизы образцов и комплексов вооружения и военной техники (рекомендательные): в 4 кн. Кн. 2: Методика оценки обоснованности выбора контролируемых параметров и их допустимых отклонений. – МО СССР. – М.: Воениздат, 1985. – 37 с.

Типовые методики метрологической экспертизы образцов и комплексов вооружения и военной техники: в 4 кн. Кн. 3: Методика оценки единства, точности измерений и достоверности контроля параметров. – МО СССР. – М.: Воениздат, 1986. – 68 с.

Типовые методики метрологической экспертизы образцов и комплексов вооружения и военной техники: в 4 кн. Кн. 4: Методика оценки качества средств и систем измерений и контроля. – МО СССР. – М.: Воениздат, 1986. – 61 с.

Воронін А.В. Методика визначення кількості вимірюваних параметрів радіоелектронної апаратури при експлуатації авіаційної техніки за станом / А.В. Воронін, М.В. Гудков // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС. – 2011. – Вип. 2 (92). – С. 68–70.

Методика оптимізації контрольованих параметрів якості продукції у процесі метрологічної експертизи технічної документації / Л.М. Віткін, В.У. Ігнаткін, В.А. Литвиненко, О.І. Білий // Там само. – 2009. – Вип. 6 (80). – С. 149–155.

Хижняк В.В. Метод оптимизации измеряемых параметров сложных технических комплексов на основе атрибутированного бинарного дерева / В.В. Хижняк, С.В. Герасимов, И.Е. Бакулин // Український метрологічний журнал. – 2009. – № 4. – С. 45–49.

Метрологическая экспертиза технической документации / Ю.Н. Яковлев, Н.Г. Глушкова, Н.Я. Медовикова [и др.]. – М.: Изд-во стандартов, 1992. – 184 с.

Сакович Л.Н. Выбор параметров и последовательности их измерения при техническом обслуживании средств связи по состоянию / Л.Н. Сакович, Р.А. Бобро // Зв’язок. – 2006. – № 3. – С. 54–56.

Метрологическое обеспечение и эксплуатация измерительной техники / под ред. В.А. Кузнецова. – М.: Радио и связь, 1990. – 240 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ / UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345