DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.2.2015.119377

Напрямки вдосконалення державного первинного еталона в галузі безконтактної термометрії ДЕТУ 06-03-96

Римма Петрівна Сергієнко

Анотація


Узагальнено результати дослідницьких та регламентних робіт, проведених за час експлуатації державного первинного еталона в галузі безконтактної термометрії ДЕТУ 06-03-96, з метою визначення напрямків його вдосконалення.

Ключові слова


Первинний еталон; безконтактна термометрія; вдосконалення

Повний текст:

PDF

Посилання


Document CCT/10-12/rev1. Realization and dissemination of thermodynamic temperature above the silver point (1234.93 K).

Supplementary information for the ITS-90 // Document of BIPM. – Paris, 1990. – 160 р.

Державний первинний еталон одиниці температури кельвіна за випромінюванням в діапазоні 1357,77–2800 К / Л.А. Назаренко, В.В. Бєлих, О.М. Кисіль [та ін.] // Український метрологічний журнал. – 1995. – Вип. 1. – С. 26–30.

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання температури. Безконтактні засоби вимірювання температури: ДСТУ 3194:2005. – [Чинний від 2006-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 11 с. – (Національний стандарт України).

Sergiyenko R. Freеzing temperature of copper as fixed point for the primary radiation standard of temperature / R. Sergiyenko, L. Nazarenko, V. Slipushenko // Метрологія та вимірювальна техніка: V Міжнар. наук.-техн. конф. “Метрологія – 2006”, 10–12 жовтня 2006 р., Харків: наук. праці: в 2 т. Т. 1. – Харків: ННЦ “Інститут метрології”, 2006. – С. 298–302.

CCT-K5: Сomparison of local realizations of the ITS-90 between silver point and 1700 ºС using vacuum tungsten-strip lamps as transfer standards. Draft B. – The Netherlands, Delft, 2008. – 136 р.

Еталонний оптичний пірометр ЕОП-93 / Л.А. Назаренко, І.С. Ромоданов, О.М. Кисіль, Р.П. Сергієнко // Український метрологічний журнал. – 1996. – Вип. 2–3. – С. 46–48.

Document CCT-WG5/docs-03. Uncertainty budgets for realization of scales by radiation thermometry. – 2003.

Назаренко Л.А. Построение радиационной температурной шкалы в диапазоне 1357,77–2300 К / Л.А. Назаренко, Р.П. Сергиенко // Метрологія та вимірювальна техніка: III Міжнар. наук.-техн. конф. “Метрологія – 2002”, 8–10 жовтня 2002 р., Харків: наук. праці: в 2 т. Т. 2. – Харків: ННЦ “Інститут метрології”, 2002. – С. 227–230.

Сергиенко Р.П. Оценка возможности использования линейной характеристики эталонного пирометра при реализации температурной шкалы по излучению / Р.П. Сергиенко, Л.А. Назаренко // Приборы. – 2002. – № 7. – С. 34–37.

Сергиенко Р.П. Результаты контроля долговременной нестабильности эталонного фотоэлектрического пирометра / Р.П. Сергиенко // Український метрологічний журнал. – 2007. – № 2. – С. 30–34.

Сергиенко Р.П. Исследования эталонного пирометра из состава первичного эталона единицы температуры ДЕТУ 06-03-96 / Р.П. Сергиенко, М.В. Волошин // Метрологія та вимірювальна техніка: VI Міжнар. наук.-техн. конф. “Метрологія – 2008”, 14–16 жовтня 2008 р., Харків: наук. праці: в 2 т. Т. 1. – Харків: ННЦ “Інститут метрології”, 2008. – С. 313–317.

Сергиенко Р.П. Исследование температурной зависимости эффективной длины волны эталонного фотоэлектрического пирометра / Р.П. Сергиенко, И.С. Ромоданов // Измерительная техника. – 2007. – № 9. – С. 52–55.

Сергиенко Р.П. Исследование эффекта размера источника при реализации температурной шкалы / Р.П. Сергиенко // Український метрологічний журнал. – 2002. – Вип. 3. – С. 25–29.

Сергиенко Р.П. Учет влияния эффекта размера источника при регистрации эталонным фотоэлектрическим пирометром температуры реперной точки / Р.П. Сергиенко, Л.А. Назаренко // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2003. – Вип. 63. – С. 49–52.

Сергиенко Р.П. Температурный коэффициент ленточных вольфрамовых ламп / Р.П. Сергиенко // Измерительная техника. – 2002. – № 4. – С. 43–46.

COOMET.T-K5. Realizations of the ITS-90 at 1084,62 °C [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bipm.org/exalead_kcdb/exa_kcdb.jsp?_p=AppB&_q=COOMET.T-K5&x=13&y=12

Сергиенко Р.П. Построение и исследование радиационной температурной шкалы: дис. ... канд. техн. наук: 05.11.15 / Р.П. Сергиенко. – Харьков: ХГНИИМ, 2003. – 206 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345