DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2018.134162

Використання комп’ютерних тренувальних програм для підготовки фахівців-метрологів

Светлана Анатольевна Затока

Анотація


Розглянуто питання використання комп’ютерної тренувальної програми при вивченні методу випробування магнітом’яких матеріалів на постійному струмі при підготовці фахівців-метрологів.

Програма підготовки фахівців за напрямом “Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології” кафедрою інформаційно-вимірювальної техніки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” включає до себе курс “Методи і засоби вимірювань”. У розділі курсу “Магнітні вимірювання” розглядаються методи випробувань магнітом’яких матеріалів.

Описано використання комп’ютерної тренувальної програми для вивчення методу випробування магнітом’яких матеріалів на постійному струмі імпульсно-індукційним методом із застосуванням мікровеберметра. Завдання створення віртуальної лабораторної роботи було вирішено використанням пакета LabVIEW. Описано імітаційну модель (робочий стіл) лабораторної роботи, наведено технічні та метрологічні характеристики засобів вимірювальної тех­ніки, які моделюються. Детально описано методику визначення основної комутаційної кривої намагнічування й особливості визначення гістерезисного циклу.

Ключові слова


Вимірювання; Магнітом’які матеріали; Імпульсно-індукційний метод; Комутаційна крива; Гістерезисний цикл; Магнітна проникність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


DSTU GOST 8.377:2008. NSU. Materyaly mahnytomiahkye. Metodyki vypolnenyia izmerenyi pry opredelenyy statycheskykh kharakterystyk, mahnytnykh kharakterystyk [Soft magnetic materials. Methods of performing measurements when determining the static characteristics, magnetic characteristics]. Kyiv, Derzhstandart Ukrainy Publ., 2008. 15 p. (in Ukrainian).

Svyrydov E. V., Lystratov Ya.Ya., Vynohradova N. A. Razrabotka prykladnoho prohrammnoho obespechenyia v srede LabVIEW [Development of application software in LabVIEW environment]. Moscow, Izd-vo MEI, 2005. 50 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ДСТУ ГОСТ 8.377:2008. ГСИ. Материалы магнитомягкие. Методики выполнения измерений при определении статических магнитных характеристик. Киев: Держстандарт України, 2008. 15 с.

Свиридов Е. В., Листратов Я. И., Виноградова Н. А. Разработка прикладного программного обеспечения в среде LabVIEW. Москва: Изд-во МЭИ, 2005. 50 с.

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345