DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.3.2018.152939

Визначення ймовірності відповідності засобів вимірювальної техніки метрологічним вимогам

Ігор Петрович Захаров, Павло Іванович Неєжмаков, Олеся Анатоліївна Боцюра

Анотація


Аналізуються вимоги стандарту ISO/IEC 17025:2017 щодо документування в сертифікатах калібрування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) інформації про невизначеність вимірювань та заяви про їх відповідність вимогам або специфікаціям. Розглядаються положення європейських та міжнародних нормативних документів, що стосуються оцінки відповідності досліджуваного об’єкта вимогам технічної документації.

Показано, що в деяких випадках результат калібрування ЗВТ при оцінюванні його відповідності метрологіч­ним вимогам може знаходитися у зоні невизначеності. В цих ситуаціях, згідно зі стандартами JCGM 106:2012 та OIML G 19:2017, необхідно оцінювати ймовірність відповідності ЗВТ вимогам технічної документації для того, щоб замовник сам мав можливість визначити ризик подальшого використання цього ЗВТ у виробничій практиці.

Наведено вирази для оцінки ймовірності відповідності ЗВТ метрологічним вимогам для різних законів розподілів вимірюваної величини. Побудовано діаграму, яка дозволяє проводити оперативний контроль імовірності відповідності відкаліброваного ЗВТ.

Розроблено алгоритм застосування методу Монте-Карло для розрахунку ймовірності відповідності ЗВТ на основі бюджету невизначеності, отриманого під час його калібрування для будь-якого закону розподілу вимірюваної величини.

Наведено приклади розрахунку ймовірності відповідності відкаліброваних засобів вимірювальної техніки метро­логічним вимогам, що встановлені в технічній документації.

Ключові слова


Оцінка відповідності; Невизначеність вимірювань; Ймовірність відповідності; Повірка; Калібрування

Повний текст:

PDF

Посилання


International Vocabulary of Metrology — Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM). 3rd Edition, 2007. 146 p.

ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, 2017. 38 p.

EURACHEM/CITAC Guide CG4, 3rd Edition (2012). Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement. Available at: http://www.citac. cc/guides.html

ISO 10576–1:2003(E). Statistical methods — Guidelines for the evaluation of conformity with specified requirements. Part 1: General principles. ISO, Geneva, Switzerland, 2003. 15 p.

EURACHEM/CITAC Guide, First Edition (2007). Use of uncertainty information in com¬pliance assessment. Available at: http://www.citac. cc/guides.html

ISO 14253–1:2013(E). Geometrical product specifications (GPS) — Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment. Part 1: Decision rules for proving conformity or noncon-formity with specifications. ISO, Geneva, Switzerland, 2013. 15 p.

Determination of conformance with specifications or limit values with particular reference to measurement uncertainties — possible strategies. EUROLAB “Cook Book”, 2008. Doc no. 8.0. Available at: www.eurolab.org/documents/Cookbook_No_8.pdf

JCGM 106:2012. Evaluation of measurement data — The role of measurement uncertainty in conformity assessment. Joint Committee for Guides in Metrology, 2012.

OIML G 19:2017(E). The role of measurement uncertainty in conformity assessment decisions in legal metrology. International Organization of Legal Metrology, France, Paris, 2017. 72 p.

Zakharov I. P., Vodotyka S. V., Shevchenko E. N. Methods, models, and budgets for estimation of measurement uncertainty during calibration. Measurement Techniques, July, 2011, vol. 54, no. 4, pp. 387‒399.

Zakharov I., Neyezhmakov P. Peculiarity of measurement instruments verification by results of their calibrations. Measurement 2017: Proceedings of the 11th International Conference (Smolenice, Slovakia, May 29‒31, 2017). Institute of Measure¬ment Science Slovak Academy of Sciences, 2017, pp. 19‒22.

Zakharov I., Neyezhmakov P., Botsyura O. Com¬pliance probability determination on basis of the Monte Carlo method. Metrology and Metrology Assurance 2017: Proceedings of 27-th International Scientific Symposium (Sozopol, Bulgaria, Sep¬tember 8‒12, 2017). Sozopol, Bulgaria, 2017, pp. 37–39.

EA 4/02 M:2013. Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration. EA Laboratory Committee, 2013. 75 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


International Vocabulary of Metrology — Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM). 3rd Edition, 2007. 146 p.

ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, 2017. 38 p.

EURACHEM/CITAC Guide CG4, 3rd Edition (2012). Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement. Available at: http://www.citac. cc/guides.html

ISO 10576–1:2003(E). Statistical methods — Guidelines for the evaluation of conformity with specified requirements. Part 1: General principles. ISO, Geneva, Switzerland, 2003. 15 p.

EURACHEM/CITAC Guide, First Edition (2007). Use of uncertainty information in com¬pliance assessment. Available at: http://www.citac. cc/guides.html

ISO 14253–1:2013(E). Geometrical product specifications (GPS) — Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment. Part 1: Decision rules for proving conformity or noncon-formity with specifications. ISO, Geneva, Switzerland, 2013. 15 p.

Determination of conformance with specifications or limit values with particular reference to measurement uncertainties — possible strategies. EUROLAB “Cook Book”, 2008. Doc no. 8.0. Available at: www.eurolab.org/documents/Cookbook_No_8.pdf

JCGM 106:2012. Evaluation of measurement data — The role of measurement uncertainty in conformity assessment. Joint Committee for Guides in Metrology, 2012.

OIML G 19:2017(E). The role of measurement uncertainty in conformity assessment decisions in legal metrology. International Organization of Legal Metrology, France, Paris, 2017. 72 p.

Zakharov I. P., Vodotyka S. V., Shevchenko E. N. Methods, models, and budgets for estimation of measurement uncertainty during calibration. Measurement Techniques, July, 2011, vol. 54, no. 4, pp. 387‒399.

Zakharov I., Neyezhmakov P. Peculiarity of measurement instruments verification by results of their calibrations. Measurement 2017: Proceedings of the 11th International Conference (Smolenice, Slovakia, May 29‒31, 2017). Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2017, pp. 19‒22.

Zakharov I., Neyezhmakov P., Botsyura O. Compliance probability determination on basis of the Monte Carlo method. Metrology and Metrology Assurance 2017: Proceedings of 27-th International Scientific Symposium (Sozopol, Bulgaria, Sep tember 8‒12, 2017). Sozopol, Bulgaria, 2017, pp. 37–39.

EA 4/02 M: 2013. Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration. EA Laboratory Committee, 2013. 75 p.

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345