DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.4.2018.155740

Створення національного еталона одиниць середньої потужності та енергії лазерного випромінювання Республіки Білорусь

Вячеслав Андреевич Длугунович, Денис Олегович Дунец, Анатолий Владимирович Исаевич, Елена Александровна Круплевич, Лилия Николаевна Насенник

Анотація


Статтю присвячено створенню національного еталона одиниць середньої потужності та енергії лазерного випромінювання Республіки Білорусь.

Донедавна зберігання, відтворення і передавання одиниці середньої потужності лазерного випромінювання робочим засобам вимірювань потужності випромінювання забезпечував вихідний еталон одиниці середньої потужності лазерного випромінювання Республіки Білорусь ИЭ РБ 10–06, метрологічні можливості якого не задовольняють зростаючі потреби виробників і споживачів сучасної лазерної техніки.

Розглянуто оптичну схему, склад і алгоритми роботи еталона, що створюється, а також невизначеності відтворення одиниці середньої потужності лазерного випромінювання за допомогою еталонного вимірювального перетворювача ПИ‑15, що входить до складу еталона.

Еталон, що створюється, повинен забезпечувати відтворення і зберігання в спектральному діапазоні від 0,2 до 10,6 мкм одиниці середньої потужності лазерного випромінювання в динамічному діапазоні від 10–9 до 2 Вт із відносною стандартною невизначеністю, що не перевищує 0,07 %, і одиниці енергії лазерного випромінювання в діапазоні від 10–9 до 1 Дж із невизначеністю не більше 0,5 %, а також передавання одиниці середньої потужності на довжинах хвиль 0,532; 0,808; 1,064 і 10,6 мкм та одиниці енергії на довжинах хвиль 0,532; 0,808; 1,064 мкм.

Подано результати дослідження метрологічних характеристик еталона при відтворенні одиниці середньої потужності лазерного випромінювання, під час проведення яких виконувалася оцінка точності відтворюваних значень середньої потужності лазерного випромінювання, коефіцієнта перетворення середньої потужності електричного струму, коефіцієнта еквівалентності заміщення, а також вплив на точність відтворення одиниці середньої потужності лазерного випромінювання таких чинників, як рівні потужності, параметри навколишнього середовища, стабільність джерел випромінювання, похибки застосовуваних засобів вимірювань.

Отримане в результаті проведених досліджень середнє значення коефіцієнта перетворення середньої потуж­ності електричного струму КЭ знаходиться в межах 5,10 ± 0,01 мВ/Вт. Відносна сумарна стандартна невизначеність відтворення одиниці середньої потужності лазерного випромінювання під час відтворення одиниці середньої потужності за допомогою перетворювача ПИ‑15 не перевищує 0,024 %.

Ключові слова


Національний еталон; Середня потужність; Енергія; Лазерне випромінювання; Калібрування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Liberman A. A. Rezultaty slicheniy etalonov yedinits sredney moshchnosti lazernogo izlucheniya na dlinakh voln 0,532, 1,064 i 10,6 mkm Rossii i Germanii [Results of comparisons of the measurement standards of the units of average laser power at the wavelengths of 0.532, 1.064 and 10.6 μm in Russia and Germany]. Izmeritelnaya tekhnika — Measurement Techniques, 2013, no.8, pp. 68–72 (in Russian).

GOST 8.275–2016. Gosudarstvennaya poverochnaya schema dlya sredstv izmereniy sredney moshchnosti lazernogo izlucheniya i energii impul’snogo lazernogo izlucheniya v diapazone dlin voln ot 0,3 do 12,0 mkm [State verification schedule for means of measuring laser output average power and laser pulse energy within the wavelength range from 0.3 to 12.0 μm: Effective from 01.09.2018]. Minsk, Belarusian State Institute for Standardization and Certification, 2018. 12 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Либерман А. А. Результаты сличений эталонов единицы средней мощности лазерного излучения на длинах волн 0,532, 1,064 и 10,6 мкм России и Германии. Измерительная техника. 2013. № 8. С. 68–72.

ГОСТ 8.275–2016. Государственная поверочная схема для средств измерений средней мощности лазерного излучения и энергии импульсного лазерного излучения в диапазоне длин волн от 0,3 до 12,0 мкм [Введен 01.09.2018]. Минск: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2018. 12 с.

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345