DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2019.164306

Основні досягнення України у міжнародній метрологічній діяльності

Павло Іванович Неєжмаков, Юлія Юріївна Буняєва

Анотація


Наведено основні результати метрологічної діяльності України, її досягнення на шляху до міжнародного визнання та приєднання до Метричної конвенції і набуття статусу держави-члена Міжнародного бюро мір та ваг (ВІРМ).

Описано цілі регіональної метрологічної організації (РМО) Євро-Азіатського співробітництва державних ме­трологічних установ (СООМЕТ) та результати успішної діяльності в рамках цієї РМО.

Наведено основні досягнення у виконанні Угоди про взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрування та вимірювань, які видаються національними метрологічними інститутами (Угоди CIPM MRA), історію її виникнення, цілі, ролі та обов’язки підписантів.

Проаналізовано вплив Угоди CIPM MRA на розвиток метрологічної системи України. Досліджено активність та результати участі наукових метрологічних центрів (НМЦ) України в Угоді CIPM MRA.

Наведено актуалізовану інформацію щодо сучасного стану визнання систем менеджменту якості (QMS) НМЦ України, загальної кількості державних первинних еталонів (ДЕТУ), СМС-рядків і звірень та їх розподілу між НМЦ та метрологічними галузями, а також ілюстративні матеріали з бази даних ключових звірень ВІРМ (KCDB).

Проаналізовано діяльність у рамках Програми ВІРМ з нарощування потенціалу та передавання знань (CB&KT). Описано цілі цієї програми та надано короткий огляд результатів навчальних проектів CB&KT.

Відображено шлях України до приєднання до Метричної конвенції — міжурядової угоди, спрямованої на розробку і підтримку міжнародних еталонів одиниць вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI), відкритої для всіх країн, що мають дипломатичні відношення з Францією (зберігачем угоди) та сплачують щорічні внески до ВІРМ.

Надано інформацію щодо головних переваг від повного членства у ВІРМ та ексклюзивних прав держави-члена. Запропоновано необхідні завдання для вдосконалення національної метрологічної системи з метою досягнення рівня країн-лідерів міжнародного метрологічного суспільства.

Ключові слова


Метрична конвенція; CGPM; Угода CIPM MRA; BIPM; KCDB; CMC; COOMET; EURAMET; міжнародне співробітництво; звірення

Повний текст:

PDF

Посилання


International equivalence of measurements: the CIPM MRA. URL: https://www.bipm.org/en/cipm-mra/ (accessed 15 January 2019).

Uhoda pro Vzaiemne Vyznannia Natsionalnykh Etaloniv Sertyfikativ Kalibruvannia ta Vymiriuvan Yaki Vydaiutsia Natsionalnymy Metrolohichnymy Instytutamy (CIPM MRA) [Arrangement on Mutual Recognition of National Standards, Calibration Certificates and Measurements issued by National Metrology Institutes (the CIPM MRA)]. Informatsiinyi Biuleten z Mizhnarodnoi Metrolohii — Newsletter on International Metrology, 2014, no. 1, pp. 14–21 (in Ukrainian).

The BIPM key comparison database. URL: http://kcdb.bipm.org(accessed 20 January 2019).

KCDB Report. Available at: http://www.bipm.org/jsp/en/ViewKCDBReport.jsp (accessed 25 December 2018).

BIPM Capacity Building & Knowledge Transfer Programme. Available at: https://www.bipm.org/en/cbkt/ (accessed 1 February 2019).

The Metre Convention. Available at: https://www.bipm.org/en/worldwide-metrology/metre-convention/ (accessed 20 December 2018).

Metrychna konventsiya [The Metre Convention]. Informatsiinyi Biuleten z Mizhnarodnoi Metrolohii — Newsletter on International Metrology, 2014, no. 1, pp. 7–13 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


International equivalence of measurements: the CIPM MRA. URL: https://www.bipm.org/en/cipm-mra/

Угода про взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрування та вимірювань, які видаються національними метрологічними інститутами (CIPM MRA). Інформаційний бюлетень з міжнародної метрології. 2014. № 1. С. 14–21.

The BIPM key comparison database. URL: http://kcdb.bipm.org

KCDB Report. URL: http://www.bipm.org/jsp/en/ViewKCDBReport.jsp

BIPM Capacity Building & Knowledge Transfer Programme. URL: https://www.bipm.org/en/cbkt/

The Metre Convention. URL: https://www.bipm. org/en/worldwide-metrology/metre-convention/

Метрична конвенція. Інформаційний бюлетень з міжнародної метрології. 2014. № 1. С. 7–13.

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345