DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.2.2019.174115

Альтернативний метод оцінювання даних міжнародних звірень

Oleh Velychko, Iryna Karpenko

Анотація


Угода CIPM про взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрування і вимірювань (Mutual Recognition Arrangement, MRA), які видаються національним метрологічним інститутам (НМІ), визначає статус ключових звірень як пріоритетний інструмент для впровадження систем управління якістю в НМІ та визначення компетентності певного НМІ на підставі даних про його калібрувальні та вимірювальні можливості відповідно до єдиної бази даних ключових звірень — KCDB.

У процедурах Міжнародного комітету з мір та ваг, а також у статтях різних авторів подано загальний підхід до оцінювання результатів ключових звірень. Певну цікавість викликає питання розроблення і практичного за­стосування альтернативних методів оброблення даних міжнародних звірень, що дозволить розширити методичну базу для підтвердження наданих НМІ і опублікованих у KCDB їх калібрувальних та вимірювальних можливостей.

У статті розглянуто альтернативний метод оброблення даних міжнародних звірень національних еталонів на основі методу агрегування переваг. Метод дозволяє визначити опорне значення звірень на підставі ранжування отриманих інтервалів невизначеності, наданих учасниками звірень. Надано результати обробки даних ключових звірень COOMET.EM-K6.a. Здійснено порівняння отриманих результатів за загальним підходом і розглянутим методом. Використання методу агрегування переваг показало, що визначені ним опорні значення і пов’язані з ним невизначеності дуже близькі до значень, отриманих координаторами звірень при використанні традиційного методу.

Ключові слова


ключові звірення; опорне значення; ранжування; невизначеність; національний метрологічний інститут

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bureau International des Poids et Mesures. Mutual Recognition of National Measurement Standards and of Calibration and Measurement Certificates issued by National Metrology Institutes. 1999. 30 p.

CIPM MRA-D 05. Measurement comparisons in the context of the CIPM MRA. 2016. 29 p. Available at: http://www.bipm.org/en/cipm-mra/cipm-mra-documents/

CIPM MRA-D 04. Calibration and Measurement Capabilities in the context of the CIPM MRA. Oct. 2013. Available at: http://www.bipm.org/en/cipm-mra/cipm-mra-documents/

The BIPM key comparison database (KCDB). Available at: http://kcdb.bipm.org/

Cox M. G. The evaluation of key comparison data. Metrologia, 2002, vol. 39, pp. 589–595. https://doi.org/10.1088/0026-1394/39/6/9

Cox M. G. The evaluation of key comparison data: determining the largest consistent subset. Metrologia, 2007, vol. 44(3), pp. 187–200. doi: 10.1088/0026–1394/44/3/005 https://doi.org/10.1088/0026-1394/44/3/005

CООМЕТ R/GM/14:2016. Guidelines on COOMET key comparison evaluation. Available at: http://www.coomet.org/DB/isapi/cmt_docs/2016/5/2BMD1O.pdf

CООМЕТ R/GM/19:2016. Guidelines on COOMET supplementary comparison evaluation. Available at: http://www.coomet.org/DB/isapi/cmt_docs/2016/5/21XQGO.pdf

Muravyov S. V., Marinushkina I. A. Largest consistent subsets in interlaboratory comparisons: preference aggregation approach. Joint International IMEKO TC1+TC7+TC13 Symposium. Jena, Germany, 2011, pp. 287–290. https://www.researchgate.net/publication/235247885_Largest_consistent_subsets_in_interlaboratory_comparisons_preference_aggregation_approach

Muravyov S. V., Marinushkina I. A., Garif D. D. Numerical experimental investigation of comparison data evaluation method using preference aggregation. Acta IMEKO, 2017, vol. 6(1), pp. 20–26. doi: http://dx.doi.org/10.21014/acta_imeko.v6i1.408

Muravyov S. V. Ordinal measurement, preference aggregation and interlaboratory comparisons. Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 2013, vol. 46(8), pp. 2927‒2935. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2013.04.044

Muravyov S. V. Aggregation of preferences as a method of solving problems in metrology and measurement technique. Measurement Techniques, 2014, vol. 57(2), pp. 132‒138. doi:10.1007/s11018–014–0419-y https://link.springer.com/article/10.1007/s11018-014-0462-8

Muravyov S. V., Marinushkina I. A. Processing Data from Interlaboratory Comparisons by the Method of Preference Aggregation. Measurement Techniques, 2017, vol. 58(12), pp. 1285–1291. Available at: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11018-016-0886-4

. Velychko O., Darmenko Yu. Final Report on COOMET Key Comparison of AC/DC voltage transfer references (COOMET.EM-K6.a). Metrologia, 2016, vol. 53(1A), 01011. doi: https://doi.org/10.1088/0026-1394/53/1A/01011


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Bureau International des Poids et Mesures. Mutual Recognition of National Measurement Standards and of Calibration and Measurement Certificates issued by National Metrology Institutes. 1999. 30 p.

CIPM MRA-D 05. Measurement comparisons in the context of the CIPM MRA. 2016. 29 p. Available at: http://www.bipm.org/en/cipm-mra/cipm-mra-documents/

CIPM MRA-D 04. Calibration and Measurement Capabilities in the context of the CIPM MRA. Oct. 2013. Available at: http://www.bipm.org/en/cipm-mra/cipm-mra-documents/

The BIPM key comparison database (KCDB). Available at: http://kcdb.bipm.org/

Cox M. G. The evaluation of key comparison data. Metrologia, 2002, vol. 39, pp. 589–595. https://doi.org/10.1088/0026-1394/39/6/9

Cox M. G. The evaluation of key comparison data: determining the largest consistent subset. Metrologia, 2007, vol. 44(3), pp. 187–200. doi: 10.1088/0026–1394/44/3/005 https://doi.org/10.1088/0026-1394/44/3/005

CООМЕТ R/GM/14:2016. Guidelines on COOMET key comparison evaluation. Available at: http://www.coomet.org/DB/isapi/cmt_docs/2016/5/2BMD1O.pdf

CООМЕТ R/GM/19:2016. Guidelines on COOMET supplementary comparison evaluation. Available at: http://www.coomet.org/DB/isapi/cmt_docs/2016/5/21XQGO.pdf

Muravyov S. V., Marinushkina I. A. Largest consistent subsets in interlaboratory comparisons: preference aggregation approach. Joint International IMEKO TC1+TC7+TC13 Symposium. Jena, Germany, 2011, pp. 287–290. https://www.researchgate.net/publication/235247885_Largest_consistent_subsets_in_interlaboratory_comparisons_preference_aggregation_approach

Muravyov S. V., Marinushkina I. A., Garif D. D. Numerical experimental investigation of comparison data evaluation method using preference aggregation. Acta IMEKO, 2017, vol. 6(1), pp. 20–26. doi: http://dx.doi.org/10.21014/acta_imeko.v6i1.408

Muravyov S. V. Ordinal measurement, preference aggregation and interlaboratory comparisons. Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 2013, vol. 46(8), pp. 2927‒2935. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2013.04.044

Muravyov S. V. Aggregation of preferences as a method of solving problems in metrology and measurement technique. Measurement Techniques, 2014, vol. 57(2), pp. 132‒138. doi:10.1007/s11018–014–0419-y https://link.springer.com/article/10.1007/s11018-014-0462-8

Muravyov S. V., Marinushkina I. A. Processing Data from Interlaboratory Comparisons by the Method of Preference Aggregation. Measurement Techniques, 2017, vol. 58(12), pp. 1285–1291. Available at: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11018-016-0886-4

. Velychko O., Darmenko Yu. Final Report on COOMET Key Comparison of AC/DC voltage transfer references (COOMET.EM-K6.a). Metrologia, 2016, vol. 53(1A), 01011. doi: https://doi.org/10.1088/0026-1394/53/1A/01011

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345