DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.2.2019.174248
Відкритий доступ Відкритий доступ  Обмежений доступ Доступ за передплатою

Нові підходи до обліку нафти та нафтопродуктів в Україні

Pavel Neyezhmakov, Gennadiy Narodnytskyi

Анотація


Аналізуються заходи щодо підвищення точності та надійності обліку нафти та нафтопродуктів в Україні на основі впровадження обов’язкового оснащення акцизних складів нафтопродуктів рівнемірами-лічильниками та витратомірами-лічильниками.

З цією метою акцизні склади нафти та нафтопродуктів оснащуються рівнемірами-лічильниками та витратомірами-лічильниками із передаванням інформації в автоматичному режимі до Державної фіскальної служби України. Передбачається поетапний порядок впровадження автоматичного передавання даних з акцизних складів. При цьому під рівнеміром-лічильником розуміється рівнемір, який вимірює рівень, температуру та щільність нафти та нафтопродуктів і розраховує, за введеною у пам’ять рівнеміра градуювальною таблицею резервуара, об’єм нафти та нафтопродуктів, приведений до температури 15 °C.

Відповідно до діючих нормативно-правових документів, максимально допустима похибка рівнеміра повинна бути ± 2 мм для нафтопродуктів та ± 3 мм для нафти. Максимально допустима похибка для витратоміра-лічильника повинна бути ± 0,25 %. На сьогодні достатньо багато типів рівнемірів проходять оцінку відповідності технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки із метою їх використання як рівнемірів-лічильників.

Важливим є питання стосовно похибки, із якою рівнемір-лічильник визначає об’єм нафти та нафтопродукту в резервуарі, та яке допустиме розходження результатів вимірювання об’єму за допомогою рівнеміра-лічильника та витратоміра-лічильника. Наведені відповідні формули для розрахунку цих величин.

Повинні використовуватися методики вимірювань та методики розрахунку допустимого дисбалансу.

Викладений підхід оперативного контролю обліку варто застосовувати також для інших енергоресурсів — зокрема для контролю калорійності природного газу.


Ключові слова


нафта; нафтопродукт; резервуар; склад; рівнемір-лічильник

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


MVU 03-026-04. Determination of the volume and mass of petroleum products in the tanks of fuel filling stations. Procedures for measuring and calculating the maximum deviations of the volume and mass of petroleum products in tanks from the received ones by data of their receiving and selling (in Russian).

MVU 03-298:2015. Metrology. Volume and mass of petroleum products in tanks at the warehouse of PMM OJSC ‟Poltavskyi GZK”. Procedures of measurement (in Ukrainian).

MVU 03-170:2013. Metrology. Mass of vegetable oils. Procedures of measurement in vertical tanks (in Russian).

MVU 03-98:2011. Metrology. Mass of petroleum. Procedure of measurement in vertical tanks (in Russian).

Narodnytskyi G. Vyznachennia hranychnoho dopustymoho vidkhylennia ta debalansu masy y obiemu nafty i naftoproduktiv pid chas torhivelnykh operatsii ta obliku [Determination of the maximum permissible deviation and unbalance mass and volume of petroleum and petroleum products during trading and accounting]. Metrolohiia ta Prylady, 2010, no. 6, pp. 31‒33 (in Ukrainian).

DSTU 4147-2003 (GOST 8.570-2000, MOD). Metrology. Steel vertical cylindrical tanks. Procedure of verification (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Resolution No. 891 of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Procedure for maintaining the Unified State Register of flow meter-counters and level meter-counters of levels of fuel in storage tank, transferring their credential data by electronic means of communication”, dated November 22, 2017 (in Ukrainian).

The instruction No. 281/171/578/155 of the procedure of the receiving, transportation, storage, selling and accounting of petrol and petroleum products at enterprises and organizations of Ukraine, dated 20 May 2008, registered in the Ministry of Justice of Ukraine on September 2, 2008 under the No. 805/15496 (in Ukrainian).

DSTU 7094:2009 (GOST 8.587-2006, MOD). Metrology. The mass of petroleum and petroleum products. General requirements for measurement procedures (in Ukrainian).

Verification intervals of the legislatively regulated measuring instruments in use, by categories. Approved of the Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine No. 1747, dated October 13, 2016, registered in the Ministry of Justice of Ukraine on November 1, 2016, under the No. 1417/29547 (in Ukrainian).

MVU 03-026-04. Determination of the volume and mass of petroleum products in the tanks of fuel filling stations. Procedures for measuring and calculating the maximum deviations of the volume and mass of petroleum products in tanks from the received ones by data of their receiving and selling (in Russian).

MVU 03-298:2015. Metrology. Volume and mass of petroleum products in tanks at the warehouse of PMM OJSC ‟Poltavskyi GZK”. Procedures of measurement (in Ukrainian).

MVU 03-170:2013. Metrology. Mass of vegetable oils. Procedures of measurement in vertical tanks (in Russian).

MVU 03-98:2011. Metrology. Mass of petroleum. Procedure of measurement in vertical tanks (in Russian).

Narodnytskyi G. Vyznachennia hranychnoho dopustymoho vidkhylennia ta debalansu masy y obiemu nafty i naftoproduktiv pid chas torhivelnykh operatsii ta obliku [Determination of the maximum permissible deviation and unbalance mass and volume of petroleum and petroleum products during trading and accounting]. Metrolohiia ta Prylady, 2010, no. 6, pp. 31‒33 (in Ukrainian).

DSTU 4147-2003 (GOST 8.570-2000, MOD). Metrology. Steel vertical cylindrical tanks. Procedure of verification (in Ukrainian).

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345