DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.2.2019.174249
Відкритий доступ Відкритий доступ  Обмежений доступ Доступ за передплатою

Комп’ютерне моделювання оцінки метрологічних характеристик міри фазового зсуву

Світлана Анатоліївна Затока, Богдан Миколайович Шуба

Анотація


У сучасному навчальному процесі широко використовуються комп’ютерні технології. Інформаційні технології дозволяють ефективно використовувати як традиційні, так і інноваційні засоби і форми навчання.

Розглянуто питання використання комп’ютерного моделювання оцінки метрологічних характеристик міри фазового зсуву при підготовці спеціалістів-метрологів. Велика увага приділяється створенню відповідного лабораторного практикуму, що дає можливість студентам набуття відповідних практичних навичок.

Програма підготовки спеціалістів за спеціальністю ‟Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” кафедрою інформаційно-вимірювальної техніки Національного технічного університету ‟Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” включає до себе курс ‟Випробування і сертифікація засобів вимірювальної техніки”. Випробування засобів вимірювальної техніки полягає в оцінці їх технічних і метрологічних характеристик при ви¬значенні придатності цих засобів до використання.

Описано використання комп’ютерного моделювання оцінки метрологічних характеристик міри (калібратора) фазових зсувів. Завдання створення віртуальної лабораторної роботи було вирішено шляхом використання програмного пакету LabVIEW. Описано імітаційну модель, наведено технічні і метрологічні характеристики змодельованих засобів вимірювання. Детально описано методику оцінки похибок відтворення напруги, частоти вихідних сигналів і прирощень фазових зсувів.


Ключові слова


вимірювання; міра; калібратор; фазовий зсув; похибка; напруга; частота

Повний текст:

PDF

Посилання


MI 343–83. Phase shift calibrator F5223. Methods and means of verification. Kiev, 1983. 15 p. (in Russian).

Svyrydov E. V., Lystratov Ya.Ya., Vynohradova N. A. Razrabotka prykladnoho prohrammnoho obespechenyia v srede LabVIEW [Development of application software in LabVIEW environment]. Moscow, Izd-vo MEI, 2005. 50 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


МИ 343–83. Калибратор фазовых сдвигов Ф5223. Методы и средства поверки. Киев, 1983. 15 с.

Свиридов Е. В., Листратов Я. И., Виноградо¬ва Н. А. Разработка прикладного программного обеспечения в среде LabVIEW. Москва: Изд-во МЭИ, 2005. 50 с.

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ / UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345