DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.3.2019.182228
Відкритий доступ Відкритий доступ  Обмежений доступ Доступ за передплатою

Щодо оцінювання вимог до меж припустимої невизначеності вимірювань координат кольорів Державного Прапора України

Андрій Гаврилович Івков, Павло Іванович Неєжмаков, Катерина Владленівна Говорова

Анотація


Колір прапора відбиває колірні вподобання народу і є конститутивним символом нації і держави, його сталість є надто важливою в боротьбі за їх існування і виживання. В Україні зараз чинний стандарт ДСТУ 4512:2006 ‟Державний Прапор України. Загальні технічні умови”, в якому наведені умови щодо виготовлення прапора, а також вимоги до колірних характеристик жовтого та синього його кольорів зі встановленням обмеження для координат кольоровості у вигляді площини на графіку. В статті показано необхідність створення відповідного засобу порівняння, придатного для визначення відповідності кольорів прапорів, що виготовляються і перевіряються на підприємствах, з обґрунтованою точністю, і який би відповідав нормам, зазначеним у стандарті ДСТУ 4512:2006. Також розглянуто обґрунтовані в результаті проведених досліджень значення вимог до невизначеностей сертифікованих значень референтного матеріалу (робочого еталона), необхідного для калібрування автоматичного спектрофотометра, що використовується в рутинних (серійних, поточних) вимірюваннях для визначення та перевірки координат кольорів зразків Державного Прапора України на підприємствах. Сертифікований референтний матеріал має бути використаний для отримання одиниць координат кольоровості у вимірювальних процесах визначення координат кольору тканин, з яких  виготовлені або виготовляються Прапори України. Згідно з ключовою вимогою, встановленою настановою щодо референтних матеріалів, референтний матеріал (стандартний зразок) має бути ‟створений у такий спосіб, щоб бути придатним до призначеного застосування у вимірювальному процесі”. У статті наведено обґрунтовані варіанти референтних матеріалів, які відповідають цій вимозі. Також пропонується можливий варіант удосконалення вимог до нормування характеристик кольорів, що наведені в ДСТУ 4512:2006, на основі проведеного дослідження та порівняння декількох можливих варіантів.

Ключові слова


колір; Державний Прапор; референтний матеріал; невизначеність; хроматичні координати

Повний текст:

PDF

Посилання


Smith W., Isenbart H.-H., Bührer E. Flags Through the Ages and Across the World. New York (United States), McGraw-Hill Book Co, 1975. 361 p.

Serov N. V. Estetika tsveta. Metodologicheskie aspektyi hromatizma [Aesthetics of color. Methodological aspects of chromatism]. SPb, FPB ‒ TOO ‟BIONT” Publ., 1997. 64 p. (in Russian).

Crozier W. R. The meanings of colour: preferences among hues. Pigment & Resin Technology, 1999, vol. 28(1), pp. 6‒14. URL: https://doi.org/10.1108/03699429910252315

State standard of Ukraine. Derzhavnyi Prapor Ukrainy. Zahalni tekhnichni umovy [State Flag of Ukraine. General specifications]. Kyiv, 2006. 13 p. (in Ukrainian).

CIE 15:2004. CIE 15: Technical Report: Colorimetry, 3rd edition, 2004. 82 р.

Gvozdev V. D. Dopustimaya pogreshnost izmereniy: vyibor znacheniya [Permissible measurement uncertainty: choice of value]. Zakonodatelnaya i prikladnaya metrologiya ‒ Legal and applied metrology, 2013, no. 2(123), pp. 44‒48 (in Russian).

ISO Guide 30:2015. Reference materials ‒ Selected terms and definitions. Geneva, International Organization for Standardization. 2015. 8 p.

Mizhnarodnyi slovnyk z metrolohii — Osnovni y zahalni poniattia ta poviazani z nym terminy (VIM) vydannia 3-tie [International Vocabulary of Metrology — Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM 3rd edition)]. NSC “Institute of metrology”. 2008. 69 р. (in Ukrainian).

Pronkin N. S. Osnovyi metrologii: praktikum po metrologii i izmereniyam [Fundamentals of metrology: workshop on metrology and measurement]. Moscow, Logos; Universitetskaya kniga, 2007. 392 p. (in Russian).

MacAdam ellipses for one of MacAdam’s test participants, Perley G. Nutting (observer “PGN”), plotted on the CIE 1931 xy chromaticity diagram. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/MacAdam_ellipse#/media/File:CIExy1931_MacAdam.png


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Smith W., Isenbart H.-H., Bührer E. Flags Through the Ages and Across the World. New York (United States), McGraw-Hill Book Co, 1975. 361 p.

Серов Н. В. Эстетика цвета. Методологические аспекты хроматизма. СПб: ФПБ ‒ ТОО ‟БИОНТ”, 1997. 64 с.

Crozier W. R. The meanings of colour: preferences among hues. Pigment & Resin Technology, 1999, vol. 28(1), pp. 6‒14. URL: https://doi.org/10.1108/03699429910252315

ДСТУ 4512:2006. Державний Прапор України. Загальні технічні умови [Чинний від 01.09.2006]. Київ: Держспоживстандарт України, 2006. 13 с.

CIE 15:2004. CIE 15: Technical Report: Colorimetry. 3rd edition, 2004. 82 р.

Гвоздев В. Д. Допустимая погрешность измерений: выбор значения. Законодательная и прикладная метрология. 2013. № 2(123). С. 44‒48.

ISO Guide 30:2015. Reference materials ‒ Selected terms and definitions. Geneva: International Organization for Standardization. 2015. 8 p.

Міжнародний словник з метрології ‒ Основні й загальні поняття та пов’язані з ним терміни (VIM). Видання 3-тє: переклад ННЦ “Інститут метрології”. 2008. 69 с.

Пронкин Н. С. Основы метрологии: практикум по метрологии и измерениям: учеб. пособие для вузов. Mосква: Логос; Университетская книга, 2007. 392 с.

MacAdam ellipses for one of MacAdam’s test participants, Perley G. Nutting (observer “PGN”), plotted on the CIE 1931 xy chromaticity diagram. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/MacAdam_ellipse#/media/File:CIExy1931_MacAdam.png

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345