DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.3.2019.182332
Відкритий доступ Відкритий доступ  Обмежений доступ Доступ за передплатою

Розробка стандартних умов вимірювання освітленості

Pavel Neyezhmakov, Oleksandr Kupko, Valeriy Tereshchenko

Анотація


Запропоновано основні напрямки щодо розробки стандартних умов вимірювання освітленості, в результаті виконання яких користувачі люксметрів отримають характерні невизначеності типу В для широкого спектра стан­дартизованих умов роботи. В рамках роботи пропонується розробити табличні спектральні розподіли п’яти груп джерел світла. Серед них: стандартні спектри типу А, С, D50, D55, D65, D75; газорозрядні джерела світла з домішками та люмінофорами, світлодіодні джерела на основі білих люмінофорних світлодіодів з корельованими колірними тем­пературами від 2360 до 8300 К та монохроматичні світлодіоди зі смугами випромінювання 380–470 нм і 650–760 нм; джерела УФ і ІЧ випромінювання. Для останньої групи запропоновано розробити апаратуру на основі світлодіод­них джерел УФ і ІЧ випромінювання і розробити методику їх застосування для характеризування непригніченої чутливості люксметрів поза V(λ). Для УФ спектрального діапазону запропоновано інтервал УФ випромінювання в ділянках А та В ‒ від 285 до 380 нм, що дозволяє враховувати характерні максимуми, які існують для бактерициду та еритеми. Внаслідок характерної межі пропускання скла та широкої розповсюдженості ламп розжарювання для ІЧ діапазону пропонується діапазон випромінювання від 760 до 2500 нм. Окрім стандартного спектра типу А, для дослідження непригніченої чутливості в ІЧ ділянці спектра запропоновано доповнити стандартним джерелом зі спектром у діапазоні від 760 до 860 нм.

Для оцінки складових невизначеності, пов’язаних із періодичною складовою освітлення, пропонується реа­лізувати апаратуру на основі світлодіодних джерел і розробити методику для її використання. Зокрема, виділити і стандартизувати дві основні форми періодичного сигналу під час дослідження: синусоїдальну та прямокутну. Для визначення частотної залежності чутливості люксметра необхідна синусоїдальна форма з діапазоном частот від 5 до 300 Гц. Для оцінки середніх величин освітленості пропонується використання прямокутної форми сигналу в режимі зі зміною шпаруватості та з рівномірним розподілом сигналу.

Ключові слова


спектр; випромінювання; невизначеність; люксметр; світлодіод

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Methods of Characterizing Illuminance Meters and Luminance Meters. International Commission on Illumination. Publication No. 69, 1987. 44 р.

ISO/CIE 19476:2014 (en). Characterization of the performance of illuminance meter and luminance meter. 2014. 39 р.

CIE 15–2004: Technical Report: Colorimetry, 3rd edition, BS ISO/CIE 10526:1991 CIE standard colorimetric illuminants, 2015. 82 р.

The Standard of the Organization of Ukraine ‒ Ministry of Industrial Policy (SOU MPP) 29.200– 024:2004. Peretvoryuvachi vyprominyuvannya vymiryuvalni dlya svitlovykh vymiryuvan. Kharakterystyka vidnosnoyi spektralnoyi chutlyvosti. Vymohy ta klasyfikatsiya [Measuring radiation transducers for light measurements. Characteristic of relative spectral responsivity. Requirements and classification] (in Ukrainian).

Dobrovolskyi Yu.H., Shabashkevych B. H., Yuriev V. H., Kalustova D. O., Rybalochka A. V., Kupko O. D., Neyezhmakov P. I. Spektralni poxybky serijnyx vitchyznyanyx lyuksmetriv pry vymiryuvanni vyprominyuvannya svitlodiodnyx dzherel [Spectral errors of serial domestic luxmeters in measurement of the radiation of LED sources]. Ukrainian Metrological Journal, 2017, no. 2, pp. 19‒26. doi: 10.24027/2306–7039.2.2017.109655 (in Ukrainian). Available at: http://umj.metrology.kharkov.ua/article/view/109655

Kupko O. D. Razrabotka princzipov metrologicheskogo obespecheniya pulsmetrov [Development of principles for metrological assurance of flicker meters]. Metrolohiia Ta Prylady ‒ Metrology and Instruments, 2016, no. 3, pp. 37‒42 (in Russian).

Kupko O. D., Tereshchenko V. V. Eksperymentalni doslidzhennia u napriamku udoskonalennia metrolohichnoho zabezpechennya vymiryuvan koefitsiienta pulsatsii [Experimental researches towards the improvement of the metrological support of measurements of percent flicker]. Metrolohiia Ta Prylady ‒ Metrology and Instruments, 2016, no. 4, pp. 27‒31 (in Ukrainian).

DBN В.2.5–28–2018. Derzhavni budivelni normy Ukrainy. Pryrodne i shtuchne osvitlennia [State Building Codes of Ukraine. Natural and artificial lighting]. Kyiv, Minrehion Ukrainy, 2018. 137 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Methods of Characterizing Illuminance Meters and Luminance Meters. International Commission on Illumination. Publication No. 69, 1987. 44 р.

ISO/CIE 19476:2014 (en). Characterization of the performance of illuminance meter and luminance meter. 2014. 39 р.

CIE 15–2004: Technical Report: Colorimetry, 3rd edition, BS ISO/CIE 10526:1991 CIE standard colorimetric illuminants, 2015. 82 р.

The Standard of the Organization of Ukraine ‒ Ministry of Industrial Policy (SOU MPP) 29.200– 024:2004. Peretvoryuvachi vyprominyuvannya vymiryuvalni dlya svitlovykh vymiryuvan. Kharakterystyka vidnosnoyi spektralnoyi chutlyvosti. Vymohy ta klasyfikatsiya [Measuring radiation transducers for light measurements. Characteristic of relative spectral responsivity. Requirements and classification] (in Ukrainian).

Dobrovolskyi Yu.H., Shabashkevych B. H., Yuriev V. H., Kalustova D. O., Rybalochka A. V., Kupko O. D., Neyezhmakov P. I. Spektralni poxybky serijnyx vitchyznyanyx lyuksmetriv pry vymiryuvanni vyprominyuvannya svitlodiodnyx dzherel [Spectral errors of serial domestic luxmeters in measurement of the radiation of LED sources]. Ukrainian Metrological Journal, 2017, no. 2, pp. 19‒26. doi: 10.24027/2306–7039.2.2017.109655 (in Ukrainian). Available at: http://umj.metrology.kharkov.ua/article/view/109655

Kupko O. D. Razrabotka princzipov metrologicheskogo obespecheniya pulsmetrov [Development of principles for metrological assurance of flicker meters]. Metrolohiia Ta Prylady ‒ Metrology and Instruments, 2016, no. 3, pp. 37‒42 (in Russian).

Kupko O. D., Tereshchenko V. V. Eksperymentalni doslidzhennia u napriamku udoskonalennia metrolohichnoho zabezpechennya vymiryuvan koefitsiienta pulsatsii [Experimental researches towards the improvement of the metrological support of measurements of percent flicker]. Metrolohiia Ta Prylady ‒ Metrology and Instruments, 2016, no. 4, pp. 27‒31 (in Ukrainian).

DBN В.2.5–28–2018. Derzhavni budivelni normy Ukrainy. Pryrodne i shtuchne osvitlennia [State Building Codes of Ukraine. Natural and artificial lighting]. Kyiv, Minrehion Ukrainy, 2018. 137 p. (in Ukrainian).

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345