DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.3.2019.182389
Відкритий доступ Відкритий доступ  Обмежений доступ Доступ за передплатою

Моделювання оцінки характеристик магнітних матеріалів осцилографічним методом

Світлана Анатоліївна Затока

Анотація


Розглянуто питання використання осцилографа для вимірювання характеристик магнітних матеріалів із застосуванням методу комп’ютерного моделювання. Робота використовується при підготовці фахівців-метрологів, здійснюваній кафедрою інформаційно-вимірювальної техніки Національного технічного університету ‟Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” за спеціальністю ‟Метрологія та інформаційно-вимірювальна техні­ка”. Програма бакалаврської підготовки включає курс ‟Методи і засоби вимірювань”, у якому вивчаються методи і засоби вимірювання електричних та неелектричних величин.

Визначення характеристик магнітних матеріалів проводиться різними методами. Одним з них є метод із ви­користанням осцилографа. Використано метод опосередкованого вимірювання магнітної індукції та коерцитивної сили інтегруванням електрорушійної сили вторинної обмотки.

Метод дозволяє оцінити максимальну напруженість та індукцію зразка, абсолютну і відносну магнітні проникності, залишкову індукцію і коерцитивну силу, є зручним для студентів, дає можливість дистанційного виконання лабораторного практикуму. Завдання створення комп’ютерного практикуму було вирішено шляхом використання програмного пакету LabVIEW. Описано імітаційну модель, порядок та методику проведення вимірювального експерименту.

Ключові слова


вимірювання; магнітний матеріал; динамічний цикл; напруженість; індукція; магнітна проникність; коерцитивна сила

Повний текст:

PDF

Посилання


Ryabov D. V. Avtomatizirovannaya sistema izmereniya parametrov magnitomyagkih materialov [Automatic measurement of soft magnetic materials]. Measuring. Monitoring. Management. Control, 2013, no. 1(3), pp. 60–65 (in Russian).

Vynohradova N. A., Lystratov Ya.I., Svyrydov E. V. Razrabotka prykladnoho prohrammnoho obespechenyia v srede LabVIEW [Development of application software in LabVIEW environment]. Moscow, MEI Publ., 2005. 50 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Рябов Д. В. Автоматизированная система измерения параметров магнитомягких материалов. Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. 2013. № 1(3). С. 60– 65.

Виноградова Н. А., Листратов Я. И., Свиридов Е. В. Разработка прикладного программного обеспечения в среде LabVIEW. Москва: Изд-во МЭИ, 2005. 50 с.

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345