DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2020.204155
Відкритий доступ Відкритий доступ  Обмежений доступ Доступ за передплатою

Прив’язка результатів міжлабораторних порівнянь для мір електричного опору електричному струму

Oleh Velychko, Tetyana Gordiyenko, Kostiantyn Boriak

Анотація


Вимірювання невеликих кількостей електричного опору є актуальним завданням не тільки в галузі енергетики (вимірювання опору захисного заземлення, опору ізоляції тощо), але й у біофізиці та медицині (визначення електричних властивостей біологічних об’єктів тощо).

Для підтвердження компетентності калібрувальних і випробувальних лабораторій відповідно до вимог стандарту ISO/IEC 17025 необхідна відповідна акредитація. Питання організації та проведення міжлабораторних порівнянь результатів є досить нагальним питанням для акредитованих калібрувальних і випробувальних лабораторій. Важливо проводити періодичні раунди міжлабораторних порівнянь результатів із залученням все більшої кількості лабораторій та, відповідно, встановити їх компетентність.

У статті надано результати другого раунду міжлабораторних порівнянь результатів калібрування мір електричного опору номіналів 1 Ом, 10 Ом та 100 Ом на постійному струмі. Референтною лабораторією (ДП “Укрметртестстандарт”) здійснено дослідження мір електричного опору як засобу порівняння, визначені опорні значення порівняння із розрахунком їхніх розширених невизначеностей. Порівняння результатів вимірювань, отриманих під час калібрування мір електричного опору п’ятьма лабораторіями, відбувалося за радіальною схемою протягом 2018‒2019 рр.

Доцільно пов’язати всі результати кожної лабораторії, яка брала участь у двох раундах міжлабораторних порівнянь результатів. Описано процедуру прив’язки міжлабораторних порівнянь, яку використано для раундів зазначених міжлабораторних порівнянь. Визначені скореговані відхилення отриманих результатів кожною лабораторією. Оцінено їхню коректність з урахуванням невизначеності вимірювань за допомогою одного із критеріїв за статистикою функціонування для обраних номіналів електричних опорів. Проведено аналіз міжлабораторних порівнянь результатів калібрування мір електричного опору всіх лабораторій.

Ключові слова


міжлабораторні порівняння; приписане значення; міра електричного опору; невизначеність вимірювань; національний метрологічний інститут; зв’язування результатів

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kolomiets L.V. (ed.). Metrologichne zabezpechennya protsesu diagnostuvannya ta likuvannya: monografiya. T. 1 [Monograph, Vol. 1: Metrological assurance of the process of diagnosis and treatment]. Odesa, Bondarenko M.O. Publ., 2015, 152 p.

DSTU ISO/IEC 17025:2006. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Kyiv, Derjspojivstandart Publ., 2007. 32 p. (in Ukrainian).

DSTU EN ISO/IEC 17043:2014. Conformity assessment. General requirements for testing laboratory qualifications (EN ISO/IEC 17043:2010, IDT). Kyiv, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, 2014.

DSTU ISO 13528:2014. Statistical methods for use in proficiency testing by inter-laboratory comparisons (ISO 13528:2005, IDT). Kyiv, 2015 (in Ukrainian).

Velychko O., Dovgan V., Nikitenko D., Brezytskiy Ya. Mizhlaboratorni porivniannia rezultativ kalibruvannia mir elektrychnoho oporu postiinoho strumu [Inter-laboratory comparisons of calibration results for measures of electrical resistance of direct current]. Metrology and Instruments, 2018, no. 2, pp. 25–30. doi: https://doi.org/10.33955/2307-2180(2)2018.25-30 (in Ukrainian).

Velychko O., Dovgan V., Nikitenko D., Brezytskiy Ya. Druhyi raund mizhlaboratornykh porivnian rezultativ kalibruvannia mir elektrychnoho oporu postiinoho strumu [Second round of inter-laboratory comparisons of results of calibration of DC electrical resistance measures]. Metrology and Instruments, 2019, no. 5, pp. 8–13. doi: https://doi.org/10.33955/2307-2180(5)2019.8-13 (in Ukrainian).

Velychko O., Gordiyenko T. Metrological Traceability at Different Measurement Levels. In book: Standards, Methods and Solutions of Metrology. Edited by Luigi Cocco. Publisher: InTech, March 2019, pp. 1‒21. doi: https://doi.org/10.5772/intechopen.84853


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Kolomiets L.V. (ed.). Metrologichne zabezpechennya protsesu diagnostuvannya ta likuvannya: monografiya. T. 1 [Monograph, Vol. 1: Metrological assurance of the process of diagnosis and treatment]. Odesa, Bondarenko M.O. Publ., 2015, 152 p.

DSTU ISO/IEC 17025:2006. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Kyiv, Derjspojivstandart Publ., 2007. 32 p. (in Ukrainian).

DSTU EN ISO/IEC 17043:2014. Conformity assessment. General requirements for testing laboratory qualifications (EN ISO/IEC 17043:2010, IDT). Kyiv, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, 2014.

DSTU ISO 13528:2014. Statistical methods for use in proficiency testing by inter-laboratory comparisons (ISO 13528:2005, IDT). Kyiv, 2015 (in Ukrainian).

Velychko O., Dovgan V., Nikitenko D., Brezytskiy Ya. Mizhlaboratorni porivniannia rezultativ kalibruvannia mir elektrychnoho oporu postiinoho strumu [Inter-laboratory comparisons of calibration results for measures of electrical resistance of direct current]. Metrology and Instruments, 2018, no. 2, pp. 25–30. doi: https://doi.org/10.33955/2307-2180(2)2018.25-30 (in Ukrainian).

Velychko O., Dovgan V., Nikitenko D., Brezytskiy Ya. Druhyi raund mizhlaboratornykh porivnian rezultativ kalibruvannia mir elektrychnoho oporu postiinoho strumu [Second round of inter-laboratory comparisons of results of calibration of DC electrical resistance measures]. Metrology and Instruments, 2019, no. 5, pp. 8–13. doi: https://doi.org/10.33955/2307-2180(5)2019.8-13 (in Ukrainian).

Velychko O., Gordiyenko T. Metrological Traceability at Different Measurement Levels. In book: Standards, Methods and Solutions of Metrology. Edited by Luigi Cocco. Publisher: InTech, March 2019, pp. 1‒21. doi: https://doi.org/10.5772/intechopen.84853

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345