DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.2.2020.208691
Відкритий доступ Відкритий доступ  Обмежений доступ Доступ за передплатою

Особливості обробки даних додаткових двосторонніх звірень

Igor Zaharov, Olesia Botsiura, Irina Zadorozhnaya

Анотація


Досліджено алгоритм обробки даних додаткових звірень. Наведено рекомендації з перевірки стабільності еталона, що транспортується, на основі критеріїв Фішера та Стьюдента. Розглянуто порядок обробки даних для двох типів звірень еталонів: звірення еталонів, які не були внесені до списку ключових звірень, і звірення еталонів, які запозичують розмір одиниці в учасників ключових звірень.

При обробці даних додаткових двосторонніх звірень першого типу не є необхідним знання дійсного значення, відтвореного еталоном, що транспортується. При цьому необхідно за допомогою критерію Пірсона визначити ступінь узгодженості даних національних метрологічних інститутів, що є об’єктивним підтвердженням калібрувальних і вимірювальних можливостей. Показано, що при двосторонніх звіреннях виявлення неузгоджених даних провести неможливо. Однак у цьому випадку виконання критерію En є додатковим підтвердженням узгодженості даних національних метрологічних інститутів.

При обробці даних додаткових двосторонніх звірень другого типу необхідно знати дійсне значення величини, відтвореної еталоном, що транспортується, та її невизначеність. При оцінюванні даних для цього типу звірень проводиться облік кореляцій результатів вимірювань, що виникають внаслідок запозичення розміру одиниці.

Як приклад розглянуто двосторонні звірення інтерферометрів Кестерса для вимірювання кінцевих мір довжини в діапазоні 0,1‒100 мм, що дозволили підтвердити калібрувальні та вимірювальні можливості національних метрологічних інститутів. Рішення провести звірення прийнято на засіданні ТК 1.5 “Довжина і кут” КООМЕТ. Пілотною організацією звірень був ННЦ “Інститут метрології” (Україна), другим учасником звірень виступав Казахстанський РДП ПКФ “КазІнМетр”.

Отримані результати дозволили зробити висновок про узгодженість даних національних метрологічних інститутів, що підтвердило заявлені ними невизначеності вимірювань.

Ключові слова


додаткові двосторонні звірення; невизначеність вимірювань; інтерферометр Кестерса; кінцева міра довжини

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


COOMET R/GM/19:2008. Guideline on COOMET supplementary comparison evaluation. Available at: http://www.coomet.org/EN/doc/r19_2008.pdf

Student. The Probable Error of a Mean. Biometrika, 1908, vol. 6(1), рр. 1‒25.

Satterthwaite F.E. An approximate distribution of estimates of variance components. Biometrics Bulletin, 1946, vol. 2(6), pp. 110–114.

Pearson K. Tables for Statisticians and Biometricians. Cambridge, Eng., Printed at the University Press, 1914‒31.

COOMET.L-S3. Final report. Supplementary comparisons. COOMET Project 265/UA/02. Comparisons of high-accuracy gage block interferometers. Metrologia, 2011, 48(1A):4002-04002. doi: https://doi.org/10.1088/0026-1394/48/1A/04002

Fisher R.A. On the interpretation of χ2 from Contingency Tables, and the Calculation of P. Journal of the Royal Statistical Society, 1922, vol. 85(1), pp. 87–94.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


COOMET R/GM/19:2008. Guideline on COOMET supplementary comparison evaluation. Available at: http://www.coomet.org/EN/doc/r19_2008.pdf

Student. The Probable Error of a Mean. Biometrika, 1908, vol. 6(1), рр. 1‒25.

Satterthwaite F.E. An approximate distribution of estimates of variance components. Biometrics Bulletin, 1946, vol. 2(6), pp. 110–114.

Pearson K. Tables for Statisticians and Biometricians. Cambridge, Eng., Printed at the University Press, 1914‒31.

COOMET.L-S3. Final report. Supplementary comparisons. COOMET Project 265/UA/02. Comparisons of high-accuracy gage block interferometers. Metrologia, 2011, 48(1A):4002-04002. doi: https://doi.org/10.1088/0026-1394/48/1A/04002

Fisher R.A. On the interpretation of χ2 from Contingency Tables, and the Calculation of P. Journal of the Royal Statistical Society, 1922, vol. 85(1), pp. 87–94.

УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345