Технічні аспекти реалізації обліку енергії природного газу

Автор(и)

  • Микола Кузь Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, 76018, Івано-Франківськ
  • Леонід Заміховський Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, 76019, Івано-Франківськ
  • Віталій Шульга РГК “Івано-Франківськгаз”, вул. Ленкавського, 20, 76010, Івано-Франківськ

DOI:

https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2021.228205

Анотація

Наразі все актуальнішим є питання якості природного газу, в тому числі й розробки засобів вимірювань енергії газу. У Законі України “Про ринок природного газу” встановлюється необхідність приладового обліку природного газу “з метою отримання та реєстрації достовірної інформації про обсяги і якість природного газу під час його транспортування, розподілу, постачання, зберігання та споживання”.

Відповідно до “Правил постачання природного газу” розрахунок зі споживачами за природний газ повинен здійснюватися в метрах кубічних, приведених до стандартних умов і виражених в енергетичних одиницях. Але цьому суперечить “Технічний регламент засобів вимірювальної техніки”, який стверджує, що розрахунки зі споживачами необхідно здійснювати на основі результатів вимірювання об’ємів газу, зчитуваних із показувального пристрою. Однак показувальні пристрої лічильників газу, що експлуатуються в Україні, відображають виміряні об’єми газу в метрах кубічних.

Станом на сьогодні частково реалізовано вимоги вищенаведених нормативно-правових документів, зокрема, повною мірою в промисловості й частково в комунально-побутовій сфері здійснюється коригування показів вимірювання об’єму газу лічильниками залежно від температури і тиску газу.

Метою роботи є оцінка нормативно-правових вимог та технічних можливостей впровадження в Україні обліку природного газу в одиницях енергії.Запропоновано для визначення енергії природного газу використовувати пристрої перетворення енергії. Розроблено методологію вимірювання непрямими методами енергії природного газу на основі вимірювань спожитих об’ємів газу, температури повітря навколо лічильника газу та результатів вимірювання теплоти згоряння газу. Здійснено оцінку метрологічних характеристик опосередкованого вимірювання енергії природного газу.  

Ключові слова: природний газ; енергія; пристрій перетворення об’єму.

Посилання

Kuz M., Zamikhovskyi L., Kuz G., Shulha V. Normatyvno-pravovi ta tekhnichni aspekty vprovadzhennia obliku hazu v odynytsiakh enerhii v Ukraini [Legal and technical aspects of the implementation of gas metering in energy units in Ukraine]. Pryladobuduvannia ta metrolohiia: suchasni problemy, tendentsii rozvytku [Instrumentation and Metrology: Contemporary Issues, Trends]: proceedings of IV Ukrainian Scientific Conference. Lutsk, 2020, pp. 45–46 (in Ukrainian).

The Law of Ukraine No. 329-VIII “Оn the natural gas market”, dated 09.04.2015. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2015, no. 27, p. 234 (in Ukrainian).

The Resolution of the National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities No. 2496 “On approval of the Rules of natural gas supply”, dated 30.09.2015. Official Bulletin of Ukraine, 2015, no. 92, p. 3161 (in Ukrainian).

The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 163 “On approval of the Technical Regulations on measuring instruments”, dated 24.02.2016. Official Bulletin of Ukraine, 2016, no. 21, p. 89 (in Ukrainian).

The Resolution of the National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities No. 84 “On approval of the Amendments to some NCREPU Resolutions on the introduction of the use of energy units in the natural gas market”, dated 26.01.2017. Official Bulletin of Ukraine, 2017, no. 35, p. 29 (in Ukrainian).

DSTU EN 12405-2:2018. Gas meters – Conversion devices. Part 1: Energy conversion (EN 12405-2:2012, IDТ). Kyiv, 2018. 101 p. (in Ukrainian).

Kuz M., Zamikhovskyi L., Skliarov V., Kuz H. Methodology and software for measuring the specific differences of the calculated volumes of natural gas. Ukrainian Metrological Journal, 2020, no. 1, pp. 62–67. doi: https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2020.204232

Kuz M.V. Metody ta prystroi zmenshennia vplyvu klimatychnykh faktoriv na oblik hazu v komunalno-pobutovii sferi. Diss. cand. tekhn. nauk [Methods and devices for reducing the influence of climatic factors on gas accounting in the municipal-domestic sector. Cand. tech. sci. diss.]. Lviv, Lviv Polytechnic National University, 2006. 157 p. (in Ukrainian).

DBN V.2.5-20-2018. Gas supply. Kyiv, 2019. 109 p. (in Ukrainian).

Pat. 89694 UA, IPC G01F 5/00. Kompensator temperatury hazu [Compensator of gas temperature]. Kuz M.V., Haiduk M.V. Publ. 25.02.2010 (in Ukrainian).

MI 2083-90. Recommendation. The state system for ensuring the uniformity of measurements. Indirect measurements. Determination of measurement results and estimation of their errors. Moscow, 1991. 9 p. (in Russian).

The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1089 “On the concept of creation of a unified gas metering system”, dated 21.08.2001. Official Bulletin of Ukraine, 2001, no. 34, p. 80 (in Ukrainian).

Kozlenko M., Kuz M. Joint Capturing of Readouts of Household Power Supply Meters. Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science TCSET’2016: proceedings of the 13th International Sci.-Tech. Conference, Lviv-Slavske, 2016, pр. 755–757.

Опубліковано

2021-03-31

Номер

Розділ

Статті