Математична модель системно-орієнтованого засобу вимірювання

Автор(и)

  • Олег Величко ДП “Укрметртестстандарт”, вул. Метрологічна, 4, 03143, Київ, Ukraine
  • Олег Грабовський Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку, вул. Ковальська, 1, 65029, Одеса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24027/2306-7039.2.2021.236057

Ключові слова:

множинна модель; апаратне забезпечення; програмне забезпечення; засіб вимірювання; впливне середовище

Анотація

Сучасні засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) призначені для отримання повної та надійної вимірювальної інформації. Отримання такої інформації сприяє підвищенню надійності та конкурентоспроможності продукції у всіх секторах національної економіки. Для виконання цієї важливої функції ЗВТ повинні бути відповідної якості та надійно оцінені. Сучасних ЗВТ існує велика різноманітність за їх призначенням, обсягом, складністю реалізації тощо. Однак усі вони є складними апаратними й програмними системами, переважно із застосуванням сучасного програмного забезпечення.

За допомогою математичних моделей моделюють роботу технічних систем із метою прийняття рішення про оптимізацію її характеристик. При моделюванні будується математична модель, яка має властивості, подібні до властивостей технічної системи. Замінюючи складну технічну систему на модель, важливо створити найбільш репрезентативну модель. У результаті аналізу моделі встановлюються особливості досліджуваних процесів та певні кількісні закономірності. Це дає змогу прогнозувати процеси в системі з часом та визначати їх кількісні характеристики.

Наведено результати математичного моделювання системно-орієнтованих вимірювальних приладів як системи та їх програмного забезпечення як підсистеми з використанням апарату загальної теорії систем. При побудові ієрархічних рівнів математичних моделей для ЗВТ використано блочно-ієрархічний підхід. На кожному ієрархічному рівні використані поняття моделей системи, підсистем та елементів системи. Такі моделі з їх графічною інтерпретацією дозволяють отримати необхідну та корисну інформацію про властивості ЗВТ як технічної системи навіть на етапі його проєктування. Проведене моделювання дає змогу за допомогою математичних символів і залежностей зробити опис функціонування ЗВТ та отримати певну оцінку показників якості.

Посилання

WELMEC 4.2. Elements for deciding the appropriate level of confidence in regulated measurements. (Accuracy classes, 1. MPE in-service, nonconformity, principles of uncertainty). 2006. 12 p.

WELMEC 8.2. Measuring Instruments Directive 2014/32/EU Application of Module H1. 2018. 20 p.

OIML D 31. General Requirements for Software Controlled Measuring Instruments. 2019. 62 p.

Cain J.W. Mathematical Models in the Sciences. Molecular Life Sciences, Springer, New York, NY, 2014. 6 p. doi: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6436-5_561-1.

Buntova E.V. Modelirovanie tehnicheskih sistem [Modeling of technical systems]. International Journal of Applied and Basic Research, 2016, no. 5 (part 5), pp. 709–717 (in Russian).

Velychko O.M. Systema standartyzatsii natsionalnoi metrologichnoi systevy u globalnomu zovnishniomu seredovyschi [The system of standardization of the national metrological system in the global environment]. Systemy obrobky informatsii, 2006, issue 6 (55), pp. 18–32 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-02

Номер

Розділ

Статті