Цифровому приладобудуванню – нову метрологію

Автор(и)

  • Павло Неєжмаков Національний науковий центр “Інститут метрології”, вул. Мироносицька, 42, 61002, Харків, Ukraine
  • Олена Васильєва Національний науковий центр “Інститут метрології”, вул. Мироносицька, 42, 61002, Харків, Ukraine
  • Юрій Павленко Національний науковий центр “Інститут метрології”, вул. Мироносицька, 42, 61002, Харків, Ukraine
  • Валерій Огар Національний науковий центр “Інститут метрології”, вул. Мироносицька, 42, 61002, Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24027/2306-7039.3.2023.291854

Ключові слова:

приладобудування; дигіталізація; цифровий генератор; модульовані коливання; програмні методи; калібраційний комплекс

Анотація

У статті показано, що основними тенденціями розвитку приладобудування в галузі електрорадіовимірювань є не тільки підвищення метрологічних характеристик, але й розширення універсальності та функціональних можливостей цих приладів, що досягається широким використанням цифрових і програмних рішень. Це вимагає нових підходів і до їх метрологічного забезпечення.

На досвіді розробки первинного еталона девіації частоти частотно-модульованих (ЧМ) коливань, а також дослідження еталона амплітудно-модульованих (АМ) коливань показано можливість і ефективність використання цифрових методів для формування прецизійних складних широкосмугових сигналів, а також використання програмних методів реалізації складних вимірювальних алгоритмів. Завдяки програмуванню в еталоні ЧМ коливань реалізовано такі методи, як “нулів функції Бесселя” і “комбінаційних частот”, які в аналоговому виконанні дуже громіздкі та складні в експлуатації. Описано експериментальні методи оцінки метрологічних характеристик найбільш важливих пристроїв апаратури (генераторів і демодуляторів) при їх реалізації аналоговими та цифровими методами, наведено результати порівняльних вимірювань. Показано, що окрім підвищення метрологічних можливостей цифрові та програмні підходи дозволяють створювати гнучкі багатофункціональні калібраційні комплекси в галузі радіовимірювань.

Посилання

Список літератури

Неєжмаков П.І., Павленко Ю.Ф., Огар В.І., Васильєва О.М., Кирієнко С.Р. Новий державний еталон одиниці девіації частоти частотно-модульованих коливань. Український метрологічний журнал. 2020. № 2. С. 3–11. doi: https://doi.org/10.24027/2306-7039.2.2020.208641

Котельников В.А. Теория потенциальной помехоустойчивости. Госэнергоиздат. 1956. 152 с.

Ridiko L. DDS: direct digital frequency synthesis. Available at: http://www.leoniv.diod.club/articles/pdf/dds.pdf

Павленко Ю.Ф., Кирієнко С.Р., Огар В.І., Васильєва О.М. Дослідження метрологічних можливостей цифрових (DDS- і Trueform-) генераторів. Український метрологічний журнал. 2021. № 3. С. 3–9. doi: https://doi.org/10.24027/2306-7039.3.2021.241500

Keysight Technologies. Керівництво з вибору генераторів сигналів Keysight. URL: https://www.keysight.com/us/en/product/N5172B/exg-x-series-rf-vector-signal-generator-9-khz-6-ghz.html

Rohde & Schwarz. Модуляція і формування сигналів за допомогою генераторів сигналів компанії R&S. URL: https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_application/application_notes/1ma225/1MA225_1rus_Modulation_Signal_Generation.pdf

Технологія генерації сигналів Trueform. URL: https://www.keysight.com/ru/ru/products/waveform-and-function-generators/trueform-series-waveform-and-function-generators.html

R&S FSWP-K7 Analog Modulation Analysis User Manual. URL: https://www.rohde-schwarz.com/in/manual/r-s-fswp-k7-analog-modulation-analysis-user-manual-manuals-gb1_78701-141976.html

John M. Wozencraft, Irwin Mark Jacobs. Principles of сommunication еngineering. New York, Wiley, 1965.

Неєжмаков П.І., Буряковський С.Г., Васильєва О.М., Величко В.А., Веніславський Ф.В., Руденко С.С. Запровадження стандартів НАТО для підвищення електромагнітної стійкості та сумісності обладнання об’єктів критичної інфраструктури. Український метрологічний журнал. 2023. № 1. С. 9–21. doi: https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2023.282464

References

Neyezhmakov P., Pavlenko Yu., Ogar V., Vаsileva О., Kirienko S. Novyi derzhavnyi etalon odynytsi deviatsii chastoty chastotno-modulovanykh kolyvan [The new state measurement standard of the unit of frequency deviation of frequency-modulated oscillations]. Ukrainian Metrological Journal, 2020, no. 2, pp. 3–11 (in Ukrainian). doi: https://doi.org/10.24027/2306-7039.2.2020.208641

Kotelnikov V.A. The Theory of Potential Noise Immunity. Gosenergoizdat Publ., 1956. 152 p.

Ridiko L. DDS: direct digital frequency synthesis. Available at: http://www.leoniv.diod.club/articles/pdf/dds.pdf

Pavlenko Yu., Kirienko S., Ogar V., Vаsileva О. Doslidzhennia metrolohichnykh mozhlyvostei tsyfrovykh (DDS- i Trueform-) heneratoriv [Research of metrological capabilities of digital (DDS- and Trueform-) generators]. Ukrainian Metrological Journal, 2021, no. 3, pp. 3–9 (in Ukrainian). doi: https://doi.org/10.24027/2306-7039.3.2021.241500

Keysight Technologies. Keysight Signal Generator Selection Guide. Available at: https://www.keysight.com/us/en/product/N5172B/exg-x-series-rf-vector-signal-generator-9-khz-6-ghz.html

Rohde & Schwarz. Modulation and Signal Generation with R&S Signal Generators. Available at: https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_application/application_notes/1ma225/1MA225_1rus_Modulation_Signal_Generation.pdf

Trueform signal generation technology. Available at: https://www.keysight.com/ru/ru/products/waveform-and-function-generators/trueform-series-waveform-and-function-generators.html

R&S FSWP-K7 Analog Modulation Analysis User Manual. Available at: https://www.rohde-schwarz.com/in/manual/r-s-fswp-k7-analog-modulation-analysis-user-manual-manuals-gb1_78701-141976.html

John M. Wozencraft, Irwin Mark Jacobs. Principles of сommunication еngineering. New York, Wiley, 1965.

Neyezhmakov P., Buriakovskyi S., Vasylieva О., Velychko V., Venislavskyi F., Rudenko S. Zaprovadzhennia standartiv NATO dlia pidvyshchennia elektromahnitnoi stiikosti ta sumisnosti obladnannia obiektiv krytychnoi infrastruktury [Implementation of NATO standards to improve the electromagnetic immunity and compatibility of equipment of the critical infrastructure objects]. Ukrainian Metrological Journal, 2023, no. 1, pp. 9–21 (in Ukrainian). doi: https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2023.282464

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-18

Номер

Розділ

Статті