Основні етапи калібрування засобів вимірювання

Автор(и)

  • Ігор Захаров Харківський національний університет радіоелектроніки, просп. Науки, 14, 61166, Харків, Ukraine
  • Олеся Боцюра Харківський національний університет радіоелектроніки, просп. Науки, 14, 61166, Харків, Ukraine
  • Олександр Захаров Харківський національний університет радіоелектроніки, просп. Науки, 14, 61166, Харків, Ukraine
  • Ірина Задорожна Національний науковий центр “Інститут метрології”, вул. Мироносицька, 42, 61002, Харків, Ukraine
  • Валерій Семеніхін Національний науковий центр “Інститут метрології”, вул. Мироносицька, 42, 61002, Харків, Ukraine
  • Олег Новосьолов Харківський національний університет радіоелектроніки, просп. Науки, 14, 61166, Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24027/2306-7039.3.2023.291862

Ключові слова:

калібрування; методи та моделі; метод калібрування; невизначеність вимірювання; бюджет невизначеності; верифікація; валідація; ймовірність відповідності

Анотація

Описано основні етапи калібрування засобів вимірювання (ЗВ): підготовка до калібрування; вимірювальний експеримент; обробка експериментальних даних; оформлення результатів калібрування; використання результатів калібрування на практиці. Розглянуто етап підготовки до калібрування та його основні етапи: формулювання завдання вимірювання, вибір методу та обладнання, обрання (розробку) методу калібрування, верифікацію (валідацію) методів калібрування. Подано зміст вимірювального експерименту з наведенням основних методів вимірювання, які можна використовувати при калібруванні засобів вимірювання та матеріальних мір: пряме вимірювання, звірення еталонного ЗВ та ЗВ, що калібрується, за допомогою пристрою порівняння; непряме вимірювання. Розглянуто основні етапи обробки експериментальних даних, що призводять до оцінювання числового значення та невизначеності вимірюваної величини під час калібрування: запис математичної моделі калібрування, оцінювання вхідних величин, обчислення числового значення вимірюваної величини, оцінювання стандартних невизначеностей вхідних величин, обчислення внеску невизначеності вхідної величини в невизначеність вимірюваної величини, обчислення стандартної та розширеної невизначеності вимірюваної величини. Описано оформлення підсумків калібрування у вигляді побудови бюджету невизначеності вимірювань та оформлення сертифіката калібрування. Обговорено використання результатів калібрування на практиці: оцінювання ймовірності відповідності відкаліброваного засобу вимірювання та матеріальної міри заданим метрологічним характеристикам, а також затвердження валідації методів калібрування для визначення їхньої ефективності.

Посилання

International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM) – 3rd Edition. OIML, 2007. 175 p.

Law of Ukraine No. 1314-VII “On metrology and metrological activity”. Bulletin of the Verkhovna Rada, 2014, no. 30, article 1008 (in Ukrainian).

ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. 2017. 28 p.

JCGM 101:2008. Evaluation of measurement data − Supplement 1 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” − Propagation of distributions using a Monte Carlo method. JCGM, 2008. 90 p.

RMG 29-2013. State system for ensuring the uniformity of measurements. Metrology. Basic terms and definitions. 2013. 60 p.

OIML G 19:2017. The role of measurement uncertainty in conformity assessment decisions in legal metrology. OIML, 2017. 72 p.

IEC 60050-300:2001. International Electrotechnical Vocabulary – Electrical and electronic measurements and measuring instruments – Part 311: General terms relating to measurements.

ISO/IEC 17025:2005. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. 36 p.

Zakharov I.P., Vodotyka S.V., Shevchenko E.N. Methods, models, and budgets for estimation of measurement uncertainty during calibration. Measurement Techniques, 2011, vol. 54, issue 4, рр. 387–399. doi: https://doi.org/10.1007/s11018-011-9737-5

JCGM 100:2008. Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement. JCGM, 2008. 134 p.

EA-4/02 M:2013. Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration. EA, 2013. 75 p.

Zakharov I.P., Botsyura O.A. Calculation of Expanded Uncertainty in Measurements Using the Kurtosis Method when Implementing a Bayesian Approach. Measurement Techniques, 2019, vol. 62, issue 4, pp. 327–331. doi: https://doi.org/10.1007/s11018-019-01625-x

JCGM 106:2012. Evaluation of measurement data – The role of measurement uncertainty in conformity assessment. JCGM, 2012. 64 p.

Zakharov I., Neyezhmakov P., Botsiura O. Verification of the Indicating Measuring Instruments Taking into Account their Instrumental Measurement Uncertainty. Measurement science review, 2017, vol. 17, no. 6, pp. 269–272. doi: https://doi.org/10.1515/msr-2017-0033

EURACHEM/CITAC Guide CG 4. Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement. Third Edition. QUAM:2012.P1. 133 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-18

Номер

Розділ

Статті