DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.3.2016.83602

Об актуальних задачах метрології у сфері адитивних технологій

Павел Иванович Неежмаков, Александр Васильевич Прокопов

Анотація


Метрологія та науково-технічний прогрес знаходяться в нерозривному зв'язку, оскільки, з одного боку, без точних вимірів неможливий розвиток науки, а з іншого боку, саме досягнення науки і техніки стимулюють розвиток вимірювальної техніки, появу нових методів і засобів визначення різних фізичних величин. В силу даного взаємозв'язку серед актуальних завдань сучасної метрології обов'язково повинні бути завдання, вирішення яких забезпечує прогрес у всіх сферах людської діяльності, включаючи науку, техніку і технології, екологію, суспільні відносини та ін. В доповіді обговорюються актуальні проблеми метрології, зумовлені переходом до третього етапу промислової  революції, розвитком адитивних та інформаційних технологій, нанотехнологій. Аналізуються підходи країн з розвинутим науково-технічним і економічним потенціалом до вирішення даних проблем.

Ключові слова


фундаментальні дослідження; адитивні технології; метрологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Филатов С.А. Аддитивные технологии: Современное состояние и перспективы / С.А. Филатов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://research.bsu.by/wp-content/uploads/2015/06/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%90-%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf

ASTM F2792-12a Standard Terminology for Additive Manufacturing Technologies / [Электронный ресурс]. Режим доступа:

Herderick E. Additive Manufacturing of Metals: A Review / E Herderick [Электронный ресурс]. –Режим доступа:http://www.asminternational.org/documents/10192/23826899/cp2011mstp1413.pdf/04f142d0-f1ca-44d4-8a10-891992e5529a

Measurement Science for Additive Manufacturing Program [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nist.gov/el/isd/sbm/msam.cfm

UK National Strategy for Additive Manufacturing / 3D Printing / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.amnationalstrategy.uk/

Данилишин Б. Третья промышленная революция и Украина / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://politica-ua.com/tretya-promyshlennaya-revolyuciya-i-ukraina/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345