DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.3.2016.86428

Результати 20-річної експлуатації військового вторинного еталону України одиниці девіації частоти

Валерій Іванович Огар, Олексій Миколайович Ноженко

Анотація


У доповіді наведені підсумкові результати досліджень основних метрологічних характеристик військового вторинного еталону України одиниці девіації частоти за весь час його експлуатації. Спостереження за метрологічними характеристиками еталону проведено в різних умовах експлуатації та транспортування. Результати спостережень  підтвердили відповідність метрологічних характеристик еталону та здатність передавати розмір одиниці девіації частоти. Проведенні дослідження на сьогодні є надзвичайно актуальними, так як вони висвітлюють з одного боку переваги еталону, а з другого - проблемні питання, які потребують вирішення. Технічний ресурс еталона остаточно не вичерпаний, але однією із нагальних потреб є необхідність прийняття рішення про проведення модернізації або розроблення нового еталону з використанням новітніх досягнень цифрової техніки для метрологічного забезпечення перспективних засобів вимірювальної техніки, автоматизації процесу вимірювань, обробки та зберігання результатів атестації.

Ключові слова


робочий еталон; девіація частоти; частотно-модульовані коливання; експлуатація

Повний текст:

PDF

Посилання


Эталон-переносчик единицы девиации частоты. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. АМШК.411166.001 ТО. Х. – ННЦ «Институт метрологии», 1996. – 76 с.

Pavlenko, Yu.F., Ogar, V.I., Kolbasin, A.I., Shpanion, S.P. Mobile standard of frequency deviation unit in frequency modulation signals CPEM Digest (Conference on Precision Electromagnetic Measurements), Germany, Braunschweig, 1996. https://doi.org/10.1109/cpem.1996.547074

Метрологія. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державна повірочна схема для засобів вимірювань девіації частоти: ДСТУ 3392–96. – [Чинний від 1997.01.01].– К.: Держстандарт України, 1996. – 21 с.

Метрологія. Вимірювачі девіації частоти та девіації фази. Методи повірки: ДСТУ 4005–2000. – [Чинний від 2001.01.07]. – К.: Держстандарт України, 2000. – 14 с.

Дослідження метрологічних характеристик вихідного еталона Збройних сил України одиниці девіації частоти за 20 років його експлуатації / Огар В.І., Ноженко О.М., Бойко В.М. Меркулов О.А. // Український метрологічний журнал. – 2016. – Вип. № 1. – C. 20-25. https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2016.95773

Павленко Ю.Ф., Шпаньон П.А. Измерение параметров частотно-модулированных колебаний. – М.: Радио и связь, 1986. – 286 с.

Огар В.І., Дзисюк О.В., Бойко В.М., Ноженко О.М. Дослідження впливу передислокації еталона-переносника одиниці девіації частоти на його метрологічні характеристики // Український метрологічний журнал. – 2015. – Вип. № 1. – С. 21-27.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345