DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.3.2016.87247

Требования к характеристикам точности каналов информационных и управляющих систем, важных для безопасности атомных станций

Артем Андреевич Симонов, Владислав Маркович Гольдрин

Анотація


Актуальность. После принятия новых нормативных документов по ядерной и радиационной безопасности информационных и управляющих систем (ИУС), важных для безопасности атомных станций: НП 306.2.202-2015 "Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій" и СОУ НАЕК 100:2016 "Інформаційні та керуючі системи, важливі для безпеки атомних станцій. Загальні технічні вимоги" уточнены требования к характеристикам точности каналов ИУС, важных для безопасности.

Постановка задачи. Проанализировать вновь введенные нормативные документы и определить особенности регламентированных в них требований: к характеристикам точности, которые должны быть установлены для измерительных каналов, каналов сигнализации и каналов управления ИУС, важных для безопасности; к метрологической аттестации и калибровке измерительных каналов; к способам исключения ошибочной интерпретации данных при ухудшении метрологических характеристик резервированных каналов измерения.


Ключові слова


точность; метрологические характеристики; информационные и управляющие системы; нормативный документ; атомная станция

Повний текст:

PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


НП 306.2.202:2015. Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0954-15/page

СОУ НАЕК 100:2016. Інформаційні та керуючі системи, важливі для безпеки атомних станцій. Загальні технічні вимоги. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.energoatom.kiev.ua/files/file/sou_naek_100_2016.pdf

ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів. – К. : Держстандарт України, 2000. – 28 с.

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація і порядок проведення. – К.: Держстандарт України, 2000. – 29 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345