DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2016.95840

Удосконалення державного первинного еталона одиниці сили світла

Василь Михайлович Балабан, Вадим Миколайович Баранов, Лідія Іванівна Бондаренко, Леонід Вікторович Грищенко, Микола Вадимович Гур'єв, Олександр Данилович Купко, Павло Іванович Неєжмаков, Евген Петрович Тимофеєв, Валерій Володимирович Терещенко

Анотація


Наведено результати вдосконалення державного первинного еталона одиниці сили світла, що забезпечує відтворення двох нових світлових одиниць та розширює діапазон відтворення


Ключові слова


сила світла; еталон; оптична схема; фотометр; трап-детектор; випромінювання; світловимірювальна лампа; повірочна схема; світлові вимірювання

Повний текст:

PDF

Посилання


BIPM key comparison database [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bipm.org/exalead_kcdb/exa_kcdb.jsp?_p=AppB&_q=CCTK5&x=15&y=11

Document CCT-WG5. Uncertainty budgets for realization of scales by radiation thermometry. – 2003.

Сергиенко Р.П. Построение и исследование радиационной температурной шкалы: дис. канд. техн. наук: 05.11.15 / Р.П. Сергиенко. – Харьков: ХГНИИМ, 2003. – 206 с.

Supplementary information for the ITS-90: Document of BIPM. – Paris, 1990. – 160 p.

Фотоэлектрический спектрокомпаратор нового поколения для прецизионных измерений в области радиационной термометрии / М.С. Матвеев, А.И. Походун, Ю.А. Сильд [и др.]// Приборы. – 2008. – № 10. – С. 30–38.

CCT-WG-CMC working documents [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bipm.org/wg/Allowed Documents.jsp?wg=CCT-WG-CMC

Купко А.Д. Метрологическое обеспечение световых измерений в Украине / А.Д. Купко, Л.А. Назаренко // Светотехника. – 2001. – №5. – С. 38–40.

Palmer J.M. Alternative configurations for Trap Detectors / J.M. Palmer // Metrologia. – 1993. – 30. – Р. 327–333.

Zalewski E.F. Comparision between criogenic radiometry and the predicted quantum efficiency af Si photodiode light traps / E.F. Zalewski, C.C. Hoyt // Metrologia. – 1991. – 28. – Р. 203–206.

Quinn T.J. Radiometric measuments of thermodynamic temperature between 327 K and 365 K / T.J. Quinn, J.E. Martin // TMCSI. – 1982. – 5. – P. 103–107.

Radiometric realization of the candela with a trap detector / E. Ikonen, P. Karha, A. Lassila [et al.] // Metrology. – 1995/96. – 32. – P. 689–692.

Купко А.Д. Использование трап-детектора для световых измерений / А.Д Купко // Український метрологічний журнал. – 2008. – № 1. – С. 24–29.

Багатофункціональний прилад для вимірювання параметрів оптичного випромінювання / В.Н. Баранов, Ю.Г. Добровольський, О.Д. Купко, Б.Г. Шабашкевич // Метрологія та прилади. – 2010. –№1. – С. 20–24.

Купко А.Д. Совершенствование методики передачи световых единиц / А.Д. Купко // Український метрологічний журнал. – 2001. – Вип. 1. – С. 45–47.

Купко А.Д. Вимірювання кореляційної колірної температури ламп із вольфрамовим тілом розжарювання / А.Д. Купко, В.В. Терещенко // Метрологія та прилади. – 2015. – №5. – С. 16–20.

Державна повірна схема для засобів вимірювань світлових величин: ДСТУ 3394. – [Чинний від 1994-05-24]. – К.: Держстандарт України, 1996. – 5 с. – (Державний стандарт України).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345