DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2016.95864

Комп'ютерне моделювання накладного вихрострумового перетворювача

Світлана Миколаївна Глоба

Анотація


Проаналізовано перспективи використання та особливості застосування вихрострумового неруйнівного контролю. За допомогою сучасного програмного забезпечення ANSYS Maxwell проведено комп’ютерне моделювання накладного вихрострумового перетворювача для вирішення польових задач вихрострумової дефектоскопії.

Ключові слова


неруйнівний контроль; вихрострумовий контроль; технічна діагностика; вихрострумовий перетворювач; електропровідний об'єкт контролю; вихрострумова дефектоскопія

Повний текст:

PDF

Посилання


Неразрушающий контроль: справочник: в 8 т. Т. 2: в 2 кн. Кн 2: Вихретоковый контроль / под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, 2006. – 688 с.

Хомяк Ю. В. Вихрострумовий дефектоскоп з компенсацією впливу стану поверхні феромагнітних металовиробів: дис. … канд. техн. наук: 05.11.13 / Ю. В. Хомяк. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2013. – 168 с.

Глоба С. Н. Вихрострумовий контроль глибоких поверхневих дефектів / С. Н. Глоба, Ю. В. Хомяк // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах: Тези доп. 2 Міжнар. наук. конф. ВКДТС–2013. – Вінниця: ВКНТУ, 2013. – С. 144.

Применение моделирования в вихретоковой дефектоскопии / Светлана Глоба, Григорий Сучков, Юрий Хомяк [и др.] // Metrology and metrology assurance 2014: Proceeding of 24th National Scientific Symposium with International Participation, September 07–11, 2014. – Sozopol, Bulgaria, 2014. – P. 139–143.

Особенности построения портативного вихретокового дефектоскопа / Светлана Глоба, Григорий Сучков, Юрий Хомяк, Антон Слободчук // Metrology and metrology assurance 2015: Proceeding of 25th National Scientific Symposium with International Participation, September 07–11, 2015. – Sozopol, Bulgaria, 2015. – P. 139–143.

Распределение плотности вихревых токов в металлическом образце, возбуждаемых полем линейного тока / Г. М. Сучков, Ю. В. Хомяк, С. Н. Глоба, А. Ю. Слободчук // Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2014. – № 44 (1087). – С. 170–175. – (Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії).

Вихретоковый дефектоскоп с низкой чувствительностью к шероховатости поверхности объекта контроля / Г. М. Сучков, Ю. В. Хомяк, С. Н. Глоба [и др.] // Методи та прилади контролю якості. – 2015. – № 1 (34). – С. 14–18.

Семенов С. Г. Виявлення особливих точок при вимірюванні та неруйнівному контролі авіаційної техніки / С. Г. Семенов, С. М. Глоба, Р. П. Мигущенко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України: наук. журн. – Харків: ХУПС ім. Івана Кожедуба. – 2015. – № 4 (21). – С. 35–37.

Моделювання накладного вихрострумового перетворювача для контролю металовиробів / С. М. Глоба, С. Г. Семенов, Ю. В. Хомяк [та ін.] // Актуальні проблеми автоматики та приладобудування: ІІ Всеукр. наук.-техн. конф., 10–11 грудня 2015 р.: матеріали. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2016. – С. 106–108.

http://www.ansys.com/Products/Electronics/ ANSYS-Maxwell.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345