DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2016.95892

Аналіз можливості використання нейронної мережі для підвищення точності лазерних систем тестового контролю

Ігор Володимирович Григоренко

Анотація


Проаналізовано можливість підвищення метрологічної надійності пристрою для контролю лазерної системи вимірювання геометричних розмірів та якості поверхні деталей завдяки використанню нейронної мережі. Доведено здатність урахування внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на результат вимірювань, за допомогою комп’ютерної моделі нейронної мережі для системи тестового контролю.

Ключові слова


Штучна нейронна мережа; лазерні системи; тестовий контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Мишура Т. П. Проектирование лазерних систем: учеб. пособие / Т. П. Мишура, О. Ю. Платонов. – СПб: ГУАП, 2006. – 98 с.

Якушенков Ю. Г. Методы борьбы в оптикоэлектронных приборах / Ю. Г. Якушенков, Н. В. Луканцев, М. П. Колосов. – М.: Радио и связь, 1981. – 180 с.

Пат. 85637 U Україна, МПК G01В 11/30(2006.01). Пристрій для контролю лазерної системи виміру геометричних розмірів та якості поверхні виробів / І. В. Григоренко, С. І. Кондрашов, О. П. Давиденко, А. С. Бєлєвцова. – № u2013 06975; заявл. 03.06.2013; опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22. – 2 с.

Клепач М. М. Використання штучних нейронних мереж для визначення октанового числа автомобільного бензину / М. М. Клепач // Методи та прилади контролю якості. – 2014. – № 2(33) – С. 32–38.

Григоренко І. В. Побудова тестових впливів для діагностичного приладу лазерних систем / І. В. Григоренко, А. С. Бєлєвцова // Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2014. – № 15(1058). – С. 31–35.

Григоренко І. В. Дослідження динамічних та температурних похибок лазерної системи при тестовому контролі / І. В. Григоренко, А. С. Бєлєвцова, О. В. Харченко // Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2015. – № 29(1138). – С. 3–7.

Хайкин С. Нейронные сети: полный курс: пер. с англ. / С. Хайкин. – 2-е изд. – М.: Издат. дом “Вильямс”, 2006. – 104 с.

Бодянский Е. В. Искусственные нейронные сети: архитектуры, обучение, применения / Е. В. Бодянский, О. Г. Руденко. – Харьков: ТЕЛЕТЕХ, 2004. – 369 с.

Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы / Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 452 с.

Ren X. A modified neural network for dynamical system identification and control / X. Ren, J. Chen // Proc. of 14 IFAC, 5-9 July, 1999. – Beijing, China, 1999. – P. 463–468.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ/UKRAINIAN METROLOGICAL JOURNAL

ISSN (Print) 2306-7039

ISSN (Online) 2522-1345