Оцінка смуг невизначеності лінії регресії для корельованих даних змінної Y з використанням правил GUM

Автор(и)

  • Зігмунд Лех Варша Промисловий науково-дослідний інститут автоматизації та вимірювань PIAP-Ł (Дослідницька мережа Łukasiewicz), Aleje Jerozolimskie 202, 02-486, Варшава, Poland
  • Яцек Пухальський Центральний офіс вимірювань (GUM), Elektoralna 2, 00-137, Варшава, Poland

DOI:

https://doi.org/10.24027/2306-7039.4.2022.276311

Ключові слова:

вимірювання; автокореляція; лінія регресії; смуги невизначеності типу А та типу В

Анотація

Розглянуто оцінювання невизначеності вимірювань при побудові калібрувальної залежності засобів вимірювання за допомогою вимірювального експерименту, у ході якого вимірюються значення змінної Y спільно з вимірюванням абсциси Х. Стаття обмежується дослідженням найпростішого випадку – лінійної регресії, але з урахуванням даних невизначеності вимірювань типу А і типу В та з урахуванням кореляції й автокореляції між ними. Отримано вирази для сумарної стандартної та розширеної невизначеностей у кожній точці вимірювань. Залежність відхилень виміряних значень ординати Y від значень абсциси Х являє собою досліджувану смугу невизначеності. Наведено основні співвідношення для випадку відсутності невизначеності вимірювання абсциси Х. Розглянуто випадок наявності точок із некорельованими ординатами та однаковими невизначеностями. Досліджено кореляцію в серії повторних вимірювань в одній точці ординати з одним і тим самим значенням абсциси. Наведено співвідношення для оцінювання невизначеності вимірювань за наявності кореляції між ординатами різних виміряних точок. Розглянуто змодельовані чисельні приклади. Розраховано лінію регресії та смуги невизначеності для однакового значення абсолютної або відносної невизначеності. Досліджено вплив значення коефіцієнта кореляції для ординат на діапазон невизначеності. Порівняно лінії регресії для постійних абсолютних або відносних невизначеностей виміряних значень ординати. Розглянуто приклад наявності кореляції значень змінної Y в діапазоні невизначеності.

Посилання

JCGM 100:2008 (GUM 1995 with minor corrections). Evaluation of measurement data − Guide to the expression of uncertainty in measurement. 134 p.

JCGM 101:2008. Evaluation of measurement data – Supplement 1 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” − Propagation of distributions using a Monte Carlo method. 82 p.

JCGM 102:2011. Evaluation of measurement data − Supplement 2 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” − Extension to any number of output quantities. 72 p.

Warsza Z.L. Methods of Extension of the Measurement Uncertainty Analysis. Monograph. PIAP Warszawa, 2016 (in Polish).

Warsza Z.L., Puchalski J. Estimation of Uncertainties in Indirect Multiparameter Measurements of Correlated Quantities. Proceedings of 12th International Conference on Measurement, 2019. Slovak Academy of Sciences, Slovakia, 2019, pp. 51−57. doi: https://doi.org/10.23919/MEASUREMENT47340.2019.8780042

Warsza Z.L., Puchalski J., Idzkowski A. Application of the vector method for estimating characteristic function based on measurements uncertainty at two control points. Proceedings of International Conference AMSA, 2019. Novosibirsk, Russia, 2019, pp. 60−73.

Warsza Z.L., Puchalski J. Estimation of uncertainty in indirect multivariable measurements. Part 1. Case of correlated quantities. in: R. Szewczyk et al. (Eds.). Proceedings of Conference Automation 2020, AISIC series, vol. 1140, pp. 309–325. Springer Nature Switzerland AG 2020. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-40971-5_29

Warsza Z.L., Puchalski J. Niepewności pomiarów w metodzie regresji liniowej. Część 1. Prosta i jej pasma niepewności dla nieskorelowanych danych pomiarowych. PAR (Pomiary Automatyka Robotyka), R. 24, Nr 3/2020, 79−91 (in Polish). doi: https://doi.org/10.14313/PAR_237/79

Warsza Z.L., Puchalski J. Niepewności pomiarów w metodzie regresji liniowej. Część 2. Niepewności prostej dla zmiennej Y o skorelowanych danych. PAR (Pomiary Automatyka Robotyka), Nr 4/2020, 61−72 (in Polish). doi: https://doi.org/10.14313/PAR_238/61

Warsza Z.L., Puchalski J. Uncertainty Bands of the Regression Line for Data with Type A and Type B Uncertainties of Dependent Variable Y. Proceedings of International Conference Automation 2021: Recent Achievements in Automation, Robotics and Measurement Techniques. AISIC series, vol. 1390, pp. 342–363. Springer Nature Switzerland AG 20210. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-74893-7_32

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

Статті