Український метрологічний журнал

«Український метрологічний журнал» – перше в Україні спеціалізоване науково-технічне видання з метрології, засноване ННЦ «Інститут метрології» в 1995 році.


УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ

«Український метрологічний журнал» може зацікавити кожного фахівця, професійна діяльність якого пов’язана з вимірюваннями або забезпеченням єдності вимірювань. На сторінках видання для широких кіл науковців, викладачів, промисловців, представників влади розміщується найповніша та найновіша інформація зі сфери метрології, а саме: законодавчих основ метрології, методів і засобів вимірювань в окремих галузях, еталонів, зразків засобів вимірювальної техніки, стандартних зразків, фундаментальної та теоретичної метрології, стандартизації, сертифікації, захисту прав споживачів, міжнародного співробітництва, технічних та довідкових даних про засоби вимірювання.

ISSN (Online) запит на присвоєння ISSN в очікуванні

ISSN (Print) 2306-7039

Національний науковий центр «Інститут метрології»

Частота випусків: 4 рази на рік

Випускається з 1995 року

Свідоцтво про реєстрацію серія КВ № 10669

Мови видання: українська, російська, англійська


Головний редактор П.І.Неєжмаков, д-р техн. наук, доцент

Заступник головного редактора Ю.Ф.Павленко, д-р техн.наук, професор

Відповідальний редактор Л.Д.Камишанова

Редакційна колегія:

О.М.Величко, д-р техн.наук, професор

М.М.Горобець, д-р фіз.-мат. наук, професор

О.В.Дзисюк

В.Ф.Клепіков, д-р фіз.-мат. наук, професор, чл.-кор. НАНУ

С.І.Кондрашов, д-р техн. наук, професор

О.Д.Купко, д-р техн. наук, ст. наук. співр.

І.О.Мель

Л.А.Назаренко, д-р техн. наук, професор

Г.Ю.Народницький, ст. наук. співр.

В.В.Паракуда, канд. техн.наук, доцент

О.В.Прокопов, д-р фіз.-мат наук, ст. наук. співр.

І.В.Руженцев, д-р техн. наук, професор

В.В.Скляров, канд. техн. наук, ст. наук. співр.

Б.І.Стадник, д-р техн. наук, професор

Ю.М.Туз, д-р техн. наук, професор