Український метрологічний журнал

«Український метрологічний журнал» – перше в Україні спеціалізоване науково-технічне видання з метрології, засноване ННЦ «Інститут метрології» в 1995 році.


Зображення домашньої сторінки журналу

«Український метрологічний журнал» може зацікавити кожного фахівця, професійна діяльність якого пов’язана з вимірюваннями або забезпеченням єдності вимірювань. На сторінках видання для широких кіл науковців, викладачів, промисловців, представників влади розміщується найповніша та найновіша інформація зі сфери метрології, а саме: законодавчих основ метрології, методів і засобів вимірювань в окремих галузях, еталонів, зразків засобів вимірювальної техніки, стандартних зразків, фундаментальної та теоретичної метрології, стандартизації, сертифікації, захисту прав споживачів, міжнародного співробітництва, технічних та довідкових даних про засоби вимірювання.

ISSN (Online) 2522-1345

ISSN (Print) 2306-7039

Національний науковий центр «Інститут метрології» www.metrology.kharkov.ua

Частота випусків: 4 рази на рік

Випускається з 1995 року

Свідоцтво про реєстрацію серія КВ № 10669

Мови видання: українська, російська, англійська


Головний редактор:

Неєжмаков Павло Іванович ‒ доктор технічних наук, доцент, генеральний директор
ННЦ «Інститут метрології», м. Харків

http://www.metrology.kharkov.ua/index.php?id=1009&L=0

 

Заступник головного редактора, науковий редактор:

Павленко Юрій Федорович доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут метрології», м. Харків

 

Редакційна колегія:

Величко Олег Миколайович доктор технічних наук, професор, директор Науково-виробничого інституту метрологічного забезпечення вимірювань електромагнітних величин ДП «Укрметртестстандарт», м. Київ

 

Горобець Микола Миколайович ‒ доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної електродинаміки Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна, м. Харків

 

Дзисюк Олександр Васильович начальник Метрологічного центру військових еталонів Збройних Сил України, м. Харків

 

Захаров Ігор Петрович доктор технічних наук, професор кафедри метрології та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки,
м. Харків

 

Клепіков Вячеслав Федорович доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАНУ, директор Інституту електрофізики і радіаційних технологій,
м. Харків

 

Кондрашов Сергій Іванович ‒ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «ІВТС» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків

 

Купко Олександр Данилович доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ННЦ «Інститут метрології», м. Харків

 

Мель Ірина Олексіївна директор Метрологічного навчально-видавничого центру
ННЦ “Інститут метрології”, м. Харків

 

Назаренко Леонід Андрійович доктор технічних наук, професор Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

 

Народницький Геннадій Юрійович ‒ доктор технічних наук, старший науковий співробітник, директор наукового центру ННЦ «Інститут метрології», м. Харків

 

Паракуда Василь Васильович ‒ кандидат технічних наук, доцент, директор ДП «НДІ Система», м. Львів

 

Прокопов Олександр Васильович доктор фізико-математичних наук, професор, заступник генерального директора з науково-метрологічної роботи ННЦ «Інститут метрології», м. Харків

 

Руженцев Ігор Вікторович ‒ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри метрології та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки, м. Харків

 

Скляров Володимир Васильович ‒ кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар ННЦ «Інститут метрології», м. Харків

 

Стадник Богдан Іванович ‒ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-вимірювальної техніки Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

 

Туз Юліан Михайлович ‒ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації експериментальних досліджень Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Киів

 

Відповідальний секретар:

Мицік Ганна Сергіївна бібліотекар 1 категорії науково-технічної бібліотеки ННЦ "Інститут метрології", м.Харків


ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.
№ 2 (2017): Український метрологічний журнал


Обкладинка