Поточний номер

№ 1 (2021)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2021-03-31

Статті

Переглянути всі випуски

«Український метрологічний журнал» може зацікавити кожного фахівця, професійна діяльність якого пов’язана з вимірюваннями або забезпеченням єдності вимірювань. На сторінках видання для широких кіл науковців, викладачів, промисловців, представників влади розміщується найповніша та найновіша інформація зі сфери метрології, а саме: законодавчих основ метрології, методів і засобів вимірювань в окремих галузях, еталонів, зразків засобів вимірювальної техніки, стандартних зразків, фундаментальної та теоретичної метрології, стандартизації, сертифікації, захисту прав споживачів, міжнародного співробітництва, технічних та довідкових даних про засоби вимірювання.

ISSN (Online) 2522-1345

ISSN (Print) 2306-7039

Національний науковий центр «Інститут метрології» http://www.metrology.kharkov.ua/index.php?id=1&L=0

Частота випусків: 4 рази на рік

Випускається з 1995 року

Свідоцтво про реєстрацію серія КВ № 22932-12832ПР від 26.09.2017 р.

Мови видання: українська, російська, англійська

Головний редактор:

Неєжмаков Павло Іванович ‒ доктор технічних наук, професор, генеральний директор ННЦ «Інститут метрології», Україна http://www.metrology.kharkov.ua/index.php?id=1009&L=0

ORCID: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5727-6089

ResearcherID: AAE-1313-2020 https://publons.com/researcher/3387211/pavel-neyezhmakov/

Заступник головного редактора, науковий редактор:

Павленко Юрій Федорович ‒ доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут метрології», Україна

Редакційна колегія:

Боднар Ольга - доцент, університет Еребру, Швеція

Величко Олег Миколайович ‒ доктор технічних наук, професор, директор Науково-виробничого інституту метрологічного забезпечення вимірювань електромагнітних величин ДП «Укрметртестстандарт», Україна

Горобець Микола Миколайович ‒ доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної електродинаміки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

Дзисюк Олександр Васильович ‒ начальник Метрологічного центру військових еталонів Збройних Сил України, Україна

Захаров Ігор Петрович ‒ доктор технічних наук, професор кафедри метрології та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки, Україна

Кондрашов Сергій Іванович ‒ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «ІВТС» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Україна

Купко Олександр Данилович ‒ доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ННЦ «Інститут метрології», Україна

Манске Еберхард - доктор технічних наук, професор, Техничний університет, Ільменау, Германія

Мачін Грехем - доктор природничіх наук, професор, Національна фізична лабораторія, Велика Британія

Мель Ірина Олексіївна ‒ директор Метрологічного навчально-видавничого центру ННЦ “Інститут метрології”, Україна

Назаренко Леонід Андрійович ‒ доктор технічних наук, професор Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна

Народницький Геннадій Юрійович ‒ доктор технічних наук, старший науковий співробітник, директор наукового центру ННЦ «Інститут метрології», Україна

Паракуда Василь Васильович ‒ кандидат технічних наук, доцент, директор ДП «НДІ Система», Україна

Прокопов Олександр Васильович ‒ доктор фізико-математичних наук, професор, заступник генерального директора з науково-метрологічної роботи ННЦ «Інститут метрології», Україна

Семенець Валерій Васильович - доктор техничних наук, професор, ректор ХНУРЕ, голова вченої ради, голова приймальної комісії, голова УМР, голова НТР, IEEE Member, Україна

Скляров Володимир Васильович ‒ доктор технічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар ННЦ «Інститут метрології», Україна

Стадник Богдан Іванович ‒ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-вимірювальної техніки Національного університету «Львівська політехніка», Україна

Туз Юліан Михайлович ‒ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації експериментальних досліджень Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Відповідальний редактор:

Білоусова Світлана Володимирівна ‒ видавничій сектор Метрологічного навчального центру ННЦ "Інститут метрології", Україна

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

ВИДАВНИЧА ЕТИКА. ЕТИКА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ. ЗАЯВА ЩОДО ЗЛОВЖИВАНЬ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

Редакційна колегія видання «Український метрологічний журнал / Ukrainian Metrological Journal», видавцем якого є Національний науковий центр «Інститут метрології», дотримується норм етики, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, і докладає всіх зусиль до запобігання будь-яких порушень норм. Редакційна колегія УМЖ / UMZh керується принципами Комітету з етики публікацій (COPE). Редакційна політика журналу – це принципи прозорості і передової практики наукових публікацій для оцінки поданих матеріалів. УМЖ / UMJ має ідентифікатор цифрового об'єкту (DOI:10.24027/2306-7039), і кожна стаття відповідно має свій власний DOI, який захищає інтелектуальну власність автора і полегшує пошук статті в інформаційному просторі.

Обов'язки Редактора

Редактор оцінює рукописи без урахування раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичної філософії авторів. Рішення засновані на важливості, оригінальності і ясності документа, а також на обґрунтованості дослідження і його значущості для охоплення журналу.

Можливі рішення включають прийняття, ухвалення зі змінами або відмову. Якщо авторам пропонується переглянути і повторно подати статтю, немає ніякої гарантії, що переглянута стаття буде прийнята. Відхилені статті не будуть переглянуті.

Статті можуть бути відхилені без розгляду, якщо вони явно не підходять за тематикою для публікації. Головний редактор відповідає за прийняття рішення про те, який з рукописів, представлених в журнал, буде опублікований на основі валідації розглянутої роботи, її важливості для дослідників і читачів, коментарів рецензентів і таких правових вимог, як які в даний час діють щодо наклепу, порушення авторських прав та плагіату. Головний редактор може погодитися з іншими редакторами або рецензентами з приводу прийняття рішення.

Редактор забезпечує конфіденційність усіх матеріалів, представлених в журнал, і всіх повідомлень з рецензентами, якщо інше не погоджено з відповідними авторами і рецензентами. У виняткових обставинах і в консультації з видавцем Редактор може ділитися обмеженою інформацією з Редакторами інших журналів для усунення суперечливих питань в матеріалах, представлених для публікації в журналі.

Коли виникає конфлікт інтересів, всі учасники процесу розгляду повинні інформувати Редакційну колегію. Всі питання обговорюються на засіданні Редакційної ради.

Редактор (спільно з видавцем) вживатиме відповідних заходів, коли етичні проблеми виникають щодо представленого рукопису або опублікованої статті. Кожен акт неетичної видавничої поведінки буде розглянуто, навіть якщо він буде виявлений через роки після публікації. Якщо під час розгляду етичне порушення буде обґрунтованим, в журналі буде опублікована корекція або інша замітка, яка може бути актуальною.

Обов'язки Рецензентів

Всі представлені матеріали підлягають суворому розгляду рецензентами, які є фахівцями в тематичної області конкретної статті. Рецензенти оцінюють рукописи за інтелектуальним змістом без урахування раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичної філософії авторів.

Розгляд статті повинен проводитися об'єктивно. Особиста критика автора недоречна.

Експерти перевіряють ряд питань у рукописі, включаючи оцінку обґрунтованості методології і процедур дослідження. Вони також проявлятимуть пильність щодо будь-якої неетичної практики дослідження або плагіату. У разі необхідності вони можуть рекомендувати зміни і повторне подання статті. В інших випадках вони можуть рекомендувати відхилення з різних причин.

Рецензенти повинні проконсультуватися з Редактором, перш ніж погодитися на огляд документа, в якому у них можуть виникнути потенційні конфлікти інтересів в результаті конкурентних, спільних або інших відносин або зв'язків з будь-якими з авторів, компаній або установ.

Якщо рецензент передбачає, що автор включає посилання на роботу рецензента (або їх партнерів), це повинно бути за справжніми науковими причинами, а не з метою збільшення кількості цитування рецензента або підвищення наочності їх роботи.

Редактор журналу покладається на своїх рецензентів, щоб дати рекомендації щодо того, приймати або відхиляти статтю.

Будь-які рукописи, отримані для перевірки, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Рецензенти не повинні ділитися оглядом або інформацією про документ з будь-ким або безпосередньо звертатися до авторів без дозволу Редактора.

Рецензент повинен також звертати увагу видавця на будь-яку суттєву схожість або збіг між розглянутим рукописом і будь-якою іншою опублікованою статтею, з якої ознайомився особисто.

Всі матеріали на етапі рецензування перевіряються на плагіат

Обов'язки Авторів

Автори зобов'язані брати участь в процесі експертної оцінки.

Автори рукописів оригінальних досліджень повинні представити точний звіт про виконану роботу, а також об'єктивне обговорення її значущості. Документ повинен містити достатні дані і посилання, що дозволяють іншим тиражувати роботу. Шахрайські свідомо неточні заяви є неетичною поведінкою і неприйнятні.

Автори повинні переконатися, що вони написали повністю оригінальні твори, і якщо автори опублікували роботу і / або вислови інших авторів, це повинно бути відповідним чином цитовано, і в разі потреби було отримано дозвіл.

Автор не повинен взагалі публікувати рукописи, що описують практично ті ж дослідження в більш ніж одному журналі первинної публікації. Одночасна передача одного й того ж рукопису кілька журналів є неетичною поведінкою і неприйнятна.

Автори повинні посилатися на публікації, які вплинули на опубліковану роботу. Інформація, отримана конфіденційно, як в розмові, листуванні або обговоренні з третіми особами, не повинна використовуватися або повідомлятися без явного письмового дозволу від джерела.

Плагіат приймає безліч форм: від «передачі» чужої статті в якості власної статті автора – для копіювання або перефразування істотних частин чужої статті (без атрибуції), щоб претендувати на результати досліджень, проведених іншими. Плагіат у всіх його формах є неетичною поведінкою і неприйнятний.

Авторство повинно обмежуватися тими, що додали значний внесок в концепцію, дизайн, виконання або інтерпретацію опублікованого дослідження. Всі ті, що додали істотний внесок, повинні бути вказані в якості співавторів.

Необхідно розкривати всі джерела фінансової підтримки для проведення досліджень та / або підготовки статті, а також роль спонсора (авторів), якщо така є, в проекті дослідження; в зборі, аналізі та інтерпретації даних; при складанні звіту; і в рішенні представити статтю для публікації. Якщо джерело фінансування не мало такої участі, то це повинно бути вказано.

При виявленні автором значної помилки або неточності у своїй власній опублікованій роботі, обов'язок Автора негайно повідомити редактора журналу або видавця, щоб скасувати або виправити статтю, в разі, якщо редактор визнає за необхідне. Якщо редактор або видавець дізнаються від третьої сторони про те, що опублікована робота містить помилку, автор зобов'язується співпрацювати з редактором і надати підтвердження даних за запитом редактора.

Автори зберігають за собою права на авторство своєї роботи і надають журналу право першої публікації цієї роботи з правом по закінченні 12 місяців після публікації вільно поширювати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та оригінальну публікацію в цьому журналі.