Український метрологічний журнал

«Український метрологічний журнал» – перше в Україні спеціалізоване науково-технічне видання з метрології, засноване ННЦ «Інститут метрології» в 1995 році.


Зображення домашньої сторінки журналу

«Український метрологічний журнал / Ukrainian Metrological Journal» може зацікавити кожного фахівця, професійна діяльність якого пов’язана з вимірюваннями або забезпеченням єдності вимірювань. На сторінках видання для широких кіл науковців, викладачів, промисловців, представників влади розміщується найповніша та найновіша інформація зі сфери метрології, а саме: законодавчих основ метрології, методів і засобів вимірювань в окремих галузях, еталонів, зразків засобів вимірювальної техніки, стандартних зразків, фундаментальної та теоретичної метрології, стандартизації, сертифікації, захисту прав споживачів, міжнародного співробітництва, технічних та довідкових даних про засоби вимірювання.

ISSN (Online) 2522-1345

ISSN (Print) 2306-7039

Національний науковий центр «Інститут метрології» http://www.metrology.kharkov.ua/index.php?id=1&L=0

Частота випусків: 4 рази на рік

Випускається з 1995 року

Свідоцтво про реєстрацію серія КВ № 22932-12832ПР від 26.09.2017 р.

Мови видання: українська, російська, англійська

Головний редактор:

Неєжмаков Павло Іванович ‒ доктор технічних наук, доцент, генеральний директор ННЦ «Інститут метрології», Україна http://www.metrology.kharkov.ua/index.php?id=1009&L=0

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5727-6089

Заступник головного редактора, науковий редактор: Павленко Юрій Федорович ‒ доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут метрології», Україна

Редакційна колегія:

Боднар Ольга - доц., університет Мелардален, Швеція

Величко Олег Миколайович ‒ доктор технічних наук, професор, директор Науково-виробничого інституту метрологічного забезпечення вимірювань електромагнітних величин ДП «Укрметртестстандарт», Україна

Горобець Микола Миколайович ‒ доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної електродинаміки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

Дзисюк Олександр Васильович ‒ начальник Метрологічного центру військових еталонів Збройних Сил України, Україна

Захаров Ігор Петрович ‒ доктор технічних наук, професор кафедри метрології та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки, Україна

Кондрашов Сергій Іванович ‒ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «ІВТС» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Україна

Купко Олександр Данилович ‒ доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ННЦ «Інститут метрології», Україна

Манске Еберхард - д-р техн. наук, проф., Технічний університет Ільменау, Німеччина

Мачін Грехем - д-р природничих наук, проф., Національна фізична лабораторія, Велика Британія

Мель Ірина Олексіївна ‒ директор Метрологічного навчально-видавничого центру ННЦ “Інститут метрології”, Україна

Назаренко Леонід Андрійович ‒ доктор технічних наук, професор Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна

Народницький Геннадій Юрійович ‒ доктор технічних наук, старший науковий співробітник, директор наукового центру ННЦ «Інститут метрології», Україна

Паракуда Василь Васильович ‒ кандидат технічних наук, доцент, директор ДП «НДІ Система», Україна

Прокопов Олександр Васильович ‒ доктор фізико-математичних наук, професор, заступник генерального директора з науково-метрологічної роботи ННЦ «Інститут метрології», Україна

Руженцев Ігор Вікторович ‒ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри метрології та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки, Україна

Скляров Володимир Васильович ‒ кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар ННЦ «Інститут метрології», Україна

Стадник Богдан Іванович ‒ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-вимірювальної техніки Національного університету «Львівська політехніка», Україна

Туз Юліан Михайлович ‒ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації експериментальних досліджень Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Відповідальний редактор:

Білоусова Світлана Володимирівна ‒ видавничій сектор Метрологічного навчального центру ННЦ "Інститут метрології", Україна

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обґрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.


№ 2 (2018)


Обкладинка