№ 2 (2015)

Зміст

Статті

Опрацювання результатів спостережень із розподілом, що є згорткою нормального і рівномірного розподілів методом порядкових статистик PDF
М. М. Дорожовець, І. В. Попович 3-11
Аналіз методик метрологічної експертизи складних технічних систем PDF
Є. В. Рижов, М. Ю. Яковлев, О. В. Ходич, П. Л. Аркушенко 12-16
Сличение шкал времени NTP-серверов с использованием сети Internet PDF (Русский)
Роман Николаевич Рарог 17-20
Реалізація біоімпедансних вимірювань у медицині PDF
О. О. Антонюк, Є. В. Походило 21-25
Напрямки вдосконалення державного первинного еталона в галузі безконтактної термометрії ДЕТУ 06-03-96 PDF
Римма Петрівна Сергієнко 26-31
Анализ проведения измерений приборов для поверки измерителей силы света транспортных средств PDF (Русский)
Александр Данилович Купко, Валерий Владимирович Терещенко 32-39
Подготовка мер твердости первого разряда к проведению международных сличений по шкале Роквелла PDF (Русский)
Владимир Васильевич Скляров, Яков Сергеевич Довженко, Роман Сергеевич Проскурня 40-42
Вибір робочих еталонів при метрологічних дослідженнях вимірювальних інформаційних систем обліку тривалості телефонних розмов PDF
Ю. Р. Куліцінський 47-51
Визначення похибок вимірювання за зміною простору (у порядку обговорення) PDF
Г. К. Ленюк 52-55